Współczesna Polska krajem tolerancji-opracowanie tematu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesna Polska krajem tolerancji-opracowanie tematu - strona 1 Współczesna Polska krajem tolerancji-opracowanie tematu - strona 2 Współczesna Polska krajem tolerancji-opracowanie tematu - strona 3

Fragment notatki:

Współczesna Polska krajem tolerancji.     Opracowano na podstawie: Tomasz Kamusella - „Niemcy i Polacy w oczach Górnoślązaków” w „Kultura i Społeczeństwo” Tsadele Sawicka - „Integracja cudzoziemców w Polsce: analiza wybranych przypadków” w: „Kultura i społeczeństwo” Andrzej Siciński - „Działalność Europejskiej Komisji przeciw rasizmowi i nietolerancji” w „ Kultura i społeczeństwo”   Współczesny Polak coraz częściej obala stereotypy swych ojców i dziadków, obala mity przeszłości na tematy drażniące go i niezgodne z jego postępowym, asertywnym sposobem myślenia. Stereotypy te dotyczą społeczeństwa, kultury, zachowania się i stosunków międzyludzkich. Niestety nasze społeczeństwo w dalszym ciągu daje dowód na to, iż nie jest tak do końca wyrażając częstokroć swą dwulicowość, szowinizm i tzw. źle rozumianą „dumę narodową” objawiającą się niechęcią do ludzi innej rasy, wyznania jak i pochodzenia. Na tego rodzaju przykrości narażeni są (choć w coraz mniejszym stopniu) Górnoślązacy. Górnoślązacy określani są przez znawców tematu jako ludność „mieszana”, co daje nam odpowiedź, iż znajdują się wśród nich zarówno zwolennicy swojej „polskości” i „niemieckości”. Gdy rozmówcą Górnoślązaka jest Polak rozmowa odbywać się będzie w języku polskim, będzie doszukiwał się wspólnych korzeni, nie będzie odżegnywał się od polskości, lecz spotykając Niemca staje się jak kameleon rozmawiając z naszym zachodnim sąsiadem w języku niemieckim. Istnieje tendencja, żeby za powyżej opisane funkcjonowanie własnej tożsamości piętnować Górnoślązaków jako „sprzedawczyków”, „nie prawdziwych Polaków” i podrabianych Niemców”. Ale wygląda to tak jedynie wówczas, gdy oceniający kieruje się wartościami ideologii narodowej jako nadrzędnymi. Jeśli Górnoślązak miałby dokonać wyboru - czy jest bardziej Polakiem czy Niemcem? - nie przyszłoby mu to z łatwością. Górnoślązacy ze śląska Opolskiego i okolic Raciborza oraz Olesna częściej podkreślają swoje związki z niemieckością i śląskością niż ich pobratymcy z katowickiego, którzy kładą nacisk raczej na polskość i śląskość . Nasuwa się pytanie, co łączy Górnoślązaków, co pozwoliło im nie stać się Niemcami, Polakami czy Czechami? Są to silny emocjonalny związek z regionem, katolicyzm i dialekt (kreol) śląski. Obecnie Górnoślązacy tworzą wspólnotę mając w pamięci traktowanie ich jako obywateli drugiej kategorii lub „element podejrzany” przez administrację niemiecką i polską w wieku XX.. Jak oni Nas widzą, w jakim świetle nas stawiają ?

(…)

… był kwestionariusz złożony z pytań otwartych. Wywiady odbywały się w atmosferze zaufania i bezpośredniości. Trwały około trzech godzin. Wszyscy badani byli poinformowani o celu wywiadu.
Pojęcie integracji.
Uniwersalne pojęcie integralności jest trudno sformułować. Didier Lapeyronnie, uczony reprezentujący nowe podejście w badaniach zjawiska zderzenia kultur, traktuje integracje w społeczeństwie postępowym…
… zawodowym, a kontakty z rodakami ograniczają do najbliższej rodziny, można zaobserwować zmianę w postawie wobec drugiego człowieka. Świadome odcięcie się od rodaków przeważnie prowadzi do przejęcia polskiego stylu zachowania się i polskich gestów. Europa od wieków jawi się kontynentem przodującym cywilizacyjnie, gospodarczo, politycznie. Zjawiska społeczne takie jak rasizm, nietolerancja, ksenofobia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz