Wykład Księstwo Galicyjskie, Samorząd terytorialny, rada gminna i zwierzchność gminna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3416
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład Księstwo Galicyjskie, Samorząd terytorialny, rada gminna i zwierzchność gminna - strona 1 Wykład Księstwo Galicyjskie, Samorząd terytorialny, rada gminna i zwierzchność gminna - strona 2 Wykład Księstwo Galicyjskie, Samorząd terytorialny, rada gminna i zwierzchność gminna - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez dr Tomasza Kubickiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 7 stron. Dokładna tematy poruszana w notatce jest następująca: starosta, powiat, terytorialny w krajach monarchii habsburskiej, reforma samorządowa z 1866 roku, rada powiatową, zadania rady powiatowej, kuria wielkiej własności ziemskiej, Kuria druga przemysłowcy i handlowcy, dochody samorządowe. Plik zawiera także ważne pytania do egzaminu z tego tematu. Rada gminna i zwierzchność gminna, zakres kompetencji, współistnienie języka polskiego i języka niemieckiego w Galicji, Administracja szkolna, trzy szczeble władzy, Rada Szkolna Krajowa, kompetencje, skład, Miejscowe Rady Szkolne, kompetencje. Notatka informuje także o następujących zagadnieniach: aparat urzędniczy, wymagania stawiane kandydatom, uprawnienia urzędnicze, prerogatywy, prawo osobiste, obowiązki, kary.

Księstwo Galicyjskie
Na czele powiatu w strukturach amdinistracji rządowej mamy starostę. Starosta się zajmuje wszytskimi sprawami na terene jednostki mu podległej za wyjątkiem spraw skarbowych i spraw wziązanych ze szkolnictwem.
Czym się zajmuje starosta?
1.Nadzoruje samorząd gminny.
2.Zwierzchnictow nad wykonywaniem spraw zleconych. Sprawy mieszczą się w kompetencjach administracji rządowej. 3.Kieruje administracją w powiecie.
3.Przeprowadza wybory samorządowe na szczeblu powiatu.
Samorząd terytorialny-w krajach monarchii habsburskiej był nietypowy, wsyępował w 4 krajach koronnych, Czechy styria, tyrol, Galicja.Działał na szczeblu powiatu i gmimy. Jeśli chodzi o gimnę to na szczeblu gminy wiejskiej i miejskiej.Zmiany samorządowe zainicjowane zostały w roku 1862. Pojawiła się koszmarna ustawa o samorządzie gminnym. Reformy prowadzone były do roku 1866. W 1866 zostały zreformowane kwestie samorządu powiatowego. Jezeli chodzi o samorząd powiatowy to mamy radę powiatową. Jest to organ kótrego zadaniem jest działalność uchawałodawcza i działalność kontrolna. Była wybierana na okres 6 lat. Liczyła 26 członków , dosyć duże gremium osobowe było. Wybory do rady miały charakter kurialny. Do organów samorządowych w ktrakcie procedur wyborczych, istnieje i z sukcesem stosowany jest system kurialny. Pierwsza kuria to kuria wielkiej własności ziemskiej. Jezeli dokładni się przyjrzymy tej kurii to związne będzie z właścicielem nie z nieruchomością. Płacenie podatku pozwala w niej głosowac.
Kuria druga to przemysłowcy i handlowcy. ich uprawnienie związane jest z płaconym podatkiem. Mamy kurię miast i miasteczek. W kuraich 3 i 4 mamy wbory pośrednie. W Radzie powiatowej mamy odbicice sytuacji w sejmie krajowym. Dominują wielcy właściciele ziemscy oraz przemysłowcy i handlowcy. Rada zajmuje się wszystkimi sprawami wewnętrznymi powiatu. Mamy 4 fery aktywności rad powiatowych:
1.sprawy komunikacji,
2.kwesie zdrowia.
3.kasy oszczędnościowe
4.oświata i kultura
5.dobroczynność.
Skąd na to pieniądze?
-wpływy z majątków własnych
-dodatki do podatków bezpośrednich
Istaniała możliwość dodatkó do podatków bezpośrenich, dodatki stanowiy własność Rada powiatowa mogła nimi zarządzać. Członkowie Rady Poaiwatowej wybierali ze swego grona wydział powiatowy na 6 lal. jest to organ wykonawczy i zarządzający,Na czele stał prezes, jest to marszałek powiatowy.
Podstawową wadą było to że wydziały nie miały żadnych możliwości zastosowania środków egzekucyjnych. Jeżeli istniała taka możliwość że byłoby trzeba działania podjąć to powodowało że wydziały mogły nieksutecznie funkcjonować. Zdania:
-

(…)

… dworów i obszarów dworskich. Dwór, obszar dworski to osobna gmina. Jedna wioska to jest jedna gmina. każda wieś niezależnie od wielkości stanowi osobną gminę. nawet jeśli byłyby to dwa gospodarstwa to byłaby to osobna gmina.Na czele stoi dziecic , jest urzednikiem.
NAJWAŻNIEJSZA RZECZ!!! DO EGZAMINU!!
Cechą charaktersytyczną dla sotosunków austryjackich było wprowadzenie obowiązku obywatela państwa…
… wyznań religijnych
-nauczyciele
-inspektor szkolny
-delegaci z Rady Państwowej
Pracami kierowani prezydenci Miast(Kraków , Lwów)
Komeptencje:
-zarząd szkół publicznych (ludowych)
-nadzorowanie szkół prywatnych
Miejscowe Rady Szkolne:
-przedstawiciele kościoła
-przedstawiciele gminy
-przedstawiciele dworu
Kompetencje:
Dbanie o szkoły ludowe, administrowanie.
Aparat urzędniczy:
Urzędnik-osoba…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz