Obszar dworski

Podział terytorialny

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Janusz Brzezicki
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1582

i obszary dworskie. Gminy były małe , podobnie jak w zaborze pruskim. Okres dwudziestolecia Po odzyskaniu...

Podział terytorialny państwa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

i samo­rządu terytorialnego) → gminy i obszary dworskie (właściciel ziemski); zabór austriacki - podział...

Galicja-okres autonomiczny

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Grzegorz Lubeńczuk
  • Historia administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1400

której Sejm wydał w 1866 r. szczególną ustawę o gminach i obszarach dworskich, która obowiązywała do 1914 r...