Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1914

Nasza ocena:

3
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1914 - strona 1 Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1914 - strona 2

Fragment notatki:


Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1914. W początkowym okresie Rząd Tymczasowy KP utrzymał istniejący, oparty na modelu pruskim podział administracyjny. Konstytucja z 27 listopada 1815 r. przywracając tradycyjną nazwę jednostek wprowadziła podział na: - województwa (8) - ich nazwy określał akt namiestnika, - obwody (w łącznej liczbie39 - od 4 do 7 w województwie) - wprowadzone decyzją namiestnika w 1816r. - powiaty (77) - struktury pomocnicze, jedynie dla potrzeb wyborczych i sądowych. - gminy miejskie, - gminy wiejskie Statut Organiczny z 1832 r. utrzymał ten podział do 1837 r., kiedy to nazwę województwo zastąpiono określeniem gubernia. Natomiast w 1842r. obwody zastąpiono powiatami, a powiaty okręgami (głownie dla potrzeb sądowych. W1845 r. ukazem carskim zmniejszono liczbę guberni do 5. W roku 1866 Królestwo podzielono na 10 guberni zwiększając jednocześnie liczbę powiatów do 85. W latach 1869 - 1970 dokonano zmiany charakteru wielu miejscowości polegającej na utracie praw miejskich i określania ich statusu jako osad i gmin. Taki podział terytorialny przetrwał w zasadzie do I wojny światowej z jednym wyjątkiem. Aktem Dumy Państwowej z 1912 roku utworzono gubernię chełmińską. Faktycznym celem tej decyzji było oderwanie wytyczonych terenów od Królestwa i włączenie do bezpośrednio do terytorium cesarstwa. Gmina wiejska - obejmowała pewna liczbę wsi (gromad). W Królestwie Polskim dokonując podziału administracyjnego zrezygnowano z obowiązującego w Księstwie Warszawskim systemu francuskiego i sięgnięto w pewnym zakresie do wzorów staropolskich. Kraj dzielił się na województwa, obwody i gminy . Granice województw pokryły się zasadniczo z granicami dotychczasowych departamentów. Województw było 8 a obwodów było 39 (w każdym województwie po kilka). Podział terytorialny był więc trójstopniowy .
Po powstaniu listopadowym, w 1837 r, wprowadzono w miejsce województw gubernie, których liczba wzrosła w drugiej połowie XIX w. i było ich 10.
Po powstaniu listopadowym, w 1842 r, zmieniono też nazwę obwodów na powiaty (ujezdy), a ich liczbę w drugiej połowie XIX w. podwojono. Odrębna organizacja administracji obowiązywała na wsi i w miastach Królestwa.
Wsie tworzyły gminy, Gminą mogła być zarówno część wsi (o ile obejmowała więcej niż 10, a później więcej niż 50 budynków mieszkalnych) jak i kilka lub kilkanaście wsi należących do jednego właściciela.
Po uwłaszczeniu chłopów gmina wiejska stała się ostatecznie zbiorowa. Każda gmina obejmowała pewną ilość wiosek, zwanych gromadami oraz obszary dworskie (folwarki).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz