Polityka zagraniczna państw - strona 13

Historia administracji

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5719

do niego przygotowywanie dokumentów państwowych i prowadzenie polityki zagranicznej. Państwo podzielone było na prowincje...

Liberalizm- wypracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3703

polityki zagranicznej państwa i naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, a także szefem swojej...

Adenauer Konrad - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Skrzypek
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

monachijski 1938. 10 V 1940-VII 1945 premier, kierował obroną nar., strategią wojsk. i polityką zagr. państwa...

Wykład - służba zagraniczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Służba zagraniczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

odpowiedzialną za realizację polityki zagranicznej państwa - Departament Stanu został powołany do życia w 1789 r...

Wykład - traktaty integracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

dla Europejskiej Współpracy Politycznej (koordynacja polityki zagranicznej państw członkowskich), utworzenie Rynku...

Rosjanie - omówienie, ludność, historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

gospodarczej. Co najmniej 4 razy w roku, Rada Ministrów Spraw Zagranicznych koordynuje politykę zagraniczną...

I Parlament Europejski i jego kompetencje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

i Bezpieczeństwa (WPZiB), Parlament może zaś kierować do Rady pytania i zalecenia. WPZiB służy koordynacji polityk...

Globalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3157

polityki zagranicznej państw, oraz tego w jaki sposób państwa i aktorzy niepaństwowi reprodukują tę...