Wykład - służba zagraniczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - służba zagraniczna - strona 1 Wykład - służba zagraniczna - strona 2 Wykład - służba zagraniczna - strona 3

Fragment notatki:

ROLA I ZNACZENIE SEKRETARZA STANU USA
- Sekretarz Stanu jest najwyższym rangą członkiem administracji prezydenta USA zarówno pod względem linii sukcesji jak i pod względem precedencji
- Sekretarz Stanu odpowiada w gabinecie prezydenta za kwestie polityki zagranicznej oraz jako najwyższy rangą dyplomata jest głównym doradcą prezydenta ds. polityki zagranicznej
Szczegółowe funkcje i zadania Sekretarza Stanu:
nadzoruje pracę amerykańskiej służby zagranicznej oraz struktur biurokratycznych Departamentu Stanu
doradza prezydentowi w kwestiach amerykańskiej polityki zagranicznej, w tym opiniuje prezydentowi kandydatury na stanowiska szefów misji dyplomatycznych oraz decyzje związane z akceptacją bądź odmową akredytacji szefów misji dyplomatycznych obcych państw
bierze czynny udział w negocjacjach z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi bądź wyznacza swoją reprezentację do tego zadania
udziela informacji dla obywateli USA wyjeżdżających za granicę oraz wystawia dla nich odpowiednie dokumenty potrzebne do poruszania się za granicą (np. paszporty)
odpowiada za nadzór i implementację polityki imigracyjnej USA
odpowiada za kontakty z Kongresem amerykańskim oraz obywatelami USA w kwestii polityki zagranicznej
nadzoruje działalność międzyresortową prowadzoną poza granicami USA (projekty zagraniczne, w które zaangażowane są różne piony administracji federalnej; przykład Kolumbii)
nadzoruję i wspiera współpracę Departamentu Stanu oraz Służby Zagranicznej z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe (np. CIA, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departament Obrony)
Funkcje i zadania wewnątrzpaństwowe:
odpowiada za przechowywanie, publikację oraz dystrybucję ustaw prawa federalnego
przygotowuje ceremonię zaprzysiężenia innych członków gabinetu prezydenta USA
prowadzenie archiwum prezydenta USA
opieka nad Wielką Pieczęcią Stanów Zjednoczonych (godło USA)
pośredniczenie w sprawach ekstradycyjnych
- Sekretarz Stanu jest czwartą osobą w linii sukcesji do fotela prezydenta USA: po wiceprezydencie, spikerze Izby Reprezentantów i przewodniczącym Senatu pro tempore. - sześciu sekretarzy stanu w historii USA zasiadło na fotelu prezydenta: byli to Thomas Jefferson, James Madison, John Q. Adams, Martin Van Buren, James Buchanan, James Monroe. Wszyscy zostali wybrani w demokratycznych wyborach.
- specyficzna rola Sekretarza Stanu przypada w momencie rezygnacji prezydenta lub wiceprezydenta z urzędu: by taka decyzja nabrała mocy prawnej koniecznym jest by rezygnująca z urzędu osoba złożyła na ręce Sekretarza Stanu specjalne oświadczenie w tej sprawie (procedura ta została uruchomiona tylko raz w historii w 1974 r. kiedy Nixon złożył swoją rezygnację na ręce Kissingera)


(…)

… Sekretarza Stanu:
nadzoruje pracę amerykańskiej służby zagranicznej oraz struktur biurokratycznych Departamentu Stanu
doradza prezydentowi w kwestiach amerykańskiej polityki zagranicznej, w tym opiniuje prezydentowi kandydatury na stanowiska szefów misji dyplomatycznych oraz decyzje związane z akceptacją bądź odmową akredytacji szefów misji dyplomatycznych obcych państw
bierze czynny udział w negocjacjach…
… w Waszyngtonie (dzielnica Foggy Bottom)
- Departament zatrudnia blisko 12 tys. członków służby zagranicznej, 7,5 tys. członków służby cywilnej oraz ok. 30 tys. obywateli innych państw zatrudnionych jako pracownicy kontraktowi przy placówkach zagranicznych USA
- w roku 2010 całkowity budżet Departamentu Stanu wyniósł 27,5 mld. dol. Z tego ok. 6 mld. stanowiły własne przychody (głównie z tytułu opłat wizowych ok…
…. Biuro Spraw Gospodarczych Podsekretarz ds. Dyplomacji Publicznej (Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs): osoba ta odpowiada za realizację zadań przypisanych niegdyś do Agencji Informacyjnej USA (US Information Agency), która pod koniec lat '90 została inkorporowana do Departamentu Stanu; są to zadania związane z budowaniem pozytywnego wizerunku Stanów Zjednoczonych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz