Wyznaczanie członków personelu misji dyplomatycznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie członków personelu misji dyplomatycznej - omówienie - strona 1 Wyznaczanie członków personelu misji dyplomatycznej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Wyznaczanie członków personelu misji dyplomatycznej innych niż szef misji
Jeżeli chodzi o liczebność misji to jest ona współcześnie determinowana rzeczywistymi potrzebami, w związku z tym stan osobowy misji może liczyć od kilku do kilkuset osób. Zainteresowane podmioty powinny osiągnąć porozumienie dot. liczebności misji dyplomatycznej. Jeżeli takowego porozumienia nie ma to liczebność misji powinna mieścić się w takich granicach, jakie państwo przyjmujące uważa za rozsądne. Państwo przyjmujące może w szczególności żądać, aby liczba członków misji dyplomatycznej została zredukowana do pożądanych rozmiarów. W skrajnym przypadku możliwe jest uznanie pewnych członków misji za osoby niemile widziane lub niepożądane.
Przykład z praktyki Stanów Zjednoczonych
W 1985 roku Kongres Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o wyrównaniu składów osobowych w placówkach dyplomatycznych w relacjach ze Związkiem Radzieckim. W 1985 roku w ambasadzie radzieckiej w USA zatrudnionych było 263 członków personelu misji, podczas gdy w ambasadzie amerykańskiej w Moskwie zatrudnionych było 225 członków personelu misji.
Władze amerykańskie zażądały wycofania 50 członków misji radzieckiej.
Niezwykle rzadkie są przypadki określania limitów członków personelu dyplomatycznego konkretną liczbą (Gabon - 10 osób).
W skład personelu misji dyplomatycznej wchodzą, oprócz szefa misji:
Członkowie personelu dyplomatycznego, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny. Państwo wysyłające samo określa, który stopień misji ma stopień dyplomatyczny. Jeżeli państwo wysyłające ewidentnie nadużywa uprawnień w zakresie akredytacji, państwo przyjmujące może uznać niektórych członków personelu dyplomatycznego za osoby niemile widziane, albo może zażądać ograniczenia liczebności personelu misji.
Nota Rządu Stanów Zjednoczonych do szefów placówek dyplomatycznych w Waszyngtonie z 1985 roku
„Za przedstawiciela dyplomatycznego może zostać uznana tylko osoba, która posiada stopień dyplomatyczny, oraz która zajmuje się wykonywaniem obowiązków o charakterze dyplomatycznym. Osoba taka dodatkowo powinna również spełniać następujące warunki:
posiadać paszport dyplomatyczny,
mieć ukończony dwudziesty rok życia,
co do zasady zamieszkiwać na obszarze dystryktu waszyngtońskiego,
w pełnym zakresie czasu pracy zajmować się pełnieniem funkcji dyplomatycznych”.
Problematyka nadawania stopnia dyplomatycznego w praktyce polskiej uregulowana została w ustawie z 2001 r. o służbie zagranicznej.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej (art. 8-10)
Art. 8: „(1) Ustanawia się, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2, następujące stopnie dyplomatyczne w służbie zagranicznej: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz