Polityka ekologiczna - strona 13

Finanse międzynarodowe - materiały

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3402

powinno znaleźć się dążenie do globalizacji niektórych aspektów polityki ekologicznej oraz narzędzi jej realizacji...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 8

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1379

jakie spełnia system to: kreuje politykę ekologiczną na szczeblu państwowym, wojewódzkim, powiatowymi i gminnym...

Polskie ustawy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

określonych w polityce ekologicznej realizacja zasad gospodarowania odpadami (art.5) stworzenie zintegrowanej...

Tematy na 2 kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Richert
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

) Zapewnienie realizacji polityki ochrony klimatu zgodnie z celami „II Polityka Ekologiczna Państwa” poprzez...

Zapobieganie przez instalacje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

) 302 Dlaczego niezbędny jest produktowy wymiar polityki ekologicznej ? NaleŜy powiązać poprawę stylu...

Członkostwo w OECD - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

; Komitet Polityki Ekologicznej; Komitet Administracji Publicznej; Komitet Polityki Informacyjnej; Komitet...

Opracowane pytania na egzamin licencjacki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Adam Lichota
 • Ekonomia
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 9415

Poniższa notatka to pytania na egzamin licencjacki na kierunku ekonomia na UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), seminarium prowadził dr inż. Adam Lichota. Notatka liczy 61 stron. Dzięki niej możemy poznać pojęcia takie, jak: popyt, podaż i równowaga rynkowa, struktury rynku, zachowania kons...