Polityka celna - strona 8

Bezrobocie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Marek Gębski
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1897

w technologii − wysokie obciąŜenia fiskalne − otwarcie gospodarki na import − zmiana polityki celnej...

Uprawnienia prezydenta USA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wojciech Kwiatkowski
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1407

a nomineets), jeżeli wie, że przegra ją w senacie. Polityka zagraniczna USA Prezydent formułuje i moderuje...

Analiza SWOT - Analiza wewnętrzna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

branż nie wytrzyma takiego zastoju. Polityka celna państwa Jesteśmy firmą exportującą jak i importującą...

Instrumenty ekonomiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

politykę celną, która zmierza do ochrony własnego terytorium przed substancjami obcymi...