Polityka celna - strona 9

System polityczny Niemiec

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1645

, imigracyjnych, polityki pieniężnej, polityki celnej, ochony granic, transportu kolejowego, lotniczego...

Zarządzanie strategiczne i strategia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022

-ochrona środowiska -środowisko polityczne -opieka społeczna -polityka celna -media -społeczeństwo...

200 zagadnień o Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 938

celnych + wspólna taryfa celna na zewnątrz + 4 swobody + harmonizacja polityki pieniężnej) + wspólna...

200 zagadnień o Uni Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

celnych + wspólna taryfa celna na zewnątrz + 4 swobody + harmonizacja polityki pieniężnej) + wspólna...

Administracja Finansowa zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • mgr Arkadiusz Kohut
 • Administracja Finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4046

Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie...