Polityka celna - strona 39

Mikroekonomia - wykłady

 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3206

się z konstruowaniem teorii ekonomicznych, które dostarczają wskazówek dla polityki gospodarczej. W badaniach...

System GATT

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

w zakresie handlu, rozwoju i polityki walutowej. Światowa Organizacja Handlu jest trzecią (po MFW i Banku...

Organizacje integracyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

z Midzynarodowym Funduszem Walutowym oraz Bankiem wiatowym w zakresie handlu, rozwoju i polityki walutowej. wiatowa...

Polityka zagraniczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

i wkroczyły do polityki europejskiej. Drugim sygnałem świadczącym o słabości systemu wersalskiego był pakt...

Polityki europejskie - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wprowadzenie do polityk europejskich 11.10.2012 Zasady zaliczenia: Uczestnictwo Aktywność (premia...

Historia gospodarcza - pack

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 546
Wyświetleń: 4837

. Polityka przemysłowa-protekcjonizm celny i zakładanie manufaktur z udziałem kapitału państwowego...

POLSKA w UE

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 6643

- nomiczne taryfy celne. 4.Taryfikacja oznacza że: c) nastąpi przeliczenie na cła innych narzędzi polityki...

Wykład - Morska strefa przyległa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

(XVIII, UK); polityka prohibicji (US 1919/1933 - liquor treaties). Konwencja o prawie morza (1982); Część...