Polityka celna w handlu zagranicznym - strona 39

Analiza rynku piwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2191

, konsolidacja krajowego przemysłu piwnego oraz polityka celna i fiskalna państwa. Wzrost Konsumpcji Piwa...

Powstanie gospodarki światowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

handlu był minimalny. Państwa azjatyckie prowadziły politykę maksymalnej izolacji, z kolei klimat Afryki...

Handel zagraniczny - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

zagranicznego w sprzedaży ogółem rodzaj polityki handlowej prowadzonej przez państwo Kryteria wyboru: porównanie...

Polityka Gospodarcza - PKB jako wskaźnik

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2107

wyróżnia się polityki sektorowe: przemysłowa, rolna (agrarna), handlowa ( w tym: handlu zagr. i współpracy...

Ogólna charakterystyka polityki gospodarczej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Ogólna charakterystyka polityki gospodarczej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2702

wyróżnia się polityki sektorowe: przemysłowa, rolna (agrarna), handlowa ( w tym: handlu zagr. i współpracy...

Droga Polski do UE - problemy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

jednolitego rynku. Przyjęcie wspólnej polityki rolnej będzie oznaczało likwidację barier celnych między Polską...