Stosunki międzynarodowe - kompendium wiedzy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 3241
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki międzynarodowe - kompendium wiedzy - strona 1 Stosunki międzynarodowe - kompendium wiedzy - strona 2 Stosunki międzynarodowe - kompendium wiedzy - strona 3

Fragment notatki:

1. Pojecie i specyfika stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym. Trzy elementy ; podmiotem są suwerenne państwa i uczestnicy niesuwerenni,
przedmiotem są działania wykraczające poza granice jednego państwa,
środowisko poliarchiczne jest zdecentralizowane.
2. Nauka o stosunkach międzynarodowych Teoretyczną część nauki o stosunkach międzynarodowych stanowi teoria stosunków międzynarodowych - internacjologia.
Teoria stosunków międzynarodowych to usystematyzowany treściowo i formalnie system warunkowo sformułowanych twierdzeń wyjaśniających , które odnoszą się do funkcjonowania i ewolucji systemów międzynarodowych. Za podstawowy cel nauki o stosunkach międzynarodowych należy uznać badanie poznanej rzeczywistości.
Cechy szczególne nauki o stosunkach międzynarodowych. Przedmiotem badawczym jest badanie struktury , funkcji i rozwoju systemów międzynarodowych. Metody badawcze ;
I - tradycyjne :
historyczna - rekonstrukcja przeszłych stosunków międzynarodowych,
prawnicza - analiza obowiązujących norm prawnych,
II - nowoczesne :
systemowa - konstruowanie systemowego modelu pojęciowego badanych zjawisk międzynarodowych,
behawioralna - analiza stosunków międzynarodowych poprzez zachowania ich uczestników ; badanie przypadku pod kątem jednej lub wielu zmiennych,
czynnikowa - identyfikacja , klasyfikacja i hierarchizacja czynników kształtujących dana klasę zjawisk międzynarodowych,
analiza zawartości - rekonstrukcja interesów stron na podstawie publicznie składanych deklaracji,
decyzyjna - cel - określenie istoty i powodów przyjęcia decyzji,
symulacyjna - tworzenie rozwiniętych modeli rzeczywistości , nasycenie ich danymi faktycznymi i przetwarzanie za pomocą komputerów.
Cechy środowiska międzynarodowego:
poliarchizm - „rządy wielu” suwerennych elementów , co wyklucza istnienie nadrzędnej władzy państwowej , brak formalnego centrum dowodzenia,
pluralizm-
złożoność stosunków międzynarodowych - duża liczba uczestników o zróżnicowanym statusie, duża liczba zachodzących między nimi interakcji, funkcjonowanie wielu zmiennych kształtujących te stosunki,
żywiołowość - powszechnie dostrzegalna z uwagi na złożoność stosunków - są one nietrwałe , przypadkowe i nieformalne.
Typy i rodzaje stosunków międzynarodowych. Formy stosunków międzynarodowych:
dyplomatyczne misje specjalne - doraźne , krótkotrwałe,
stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne- poselstwa , ambasady,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz