Handel zagraniczny - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel zagraniczny - wykład - strona 1 Handel zagraniczny - wykład - strona 2 Handel zagraniczny - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Polska Rynek międzynarodowy
t t
Pb ck PHz cd ($) Kz Pb - Przedsiębiorstwo prod. na eksport
Kz - Kontrahent zagraniczny
kontrakt PHz - Pośrednik
zł $ t - towar
cd - cena dewizowa (np. dolar)
ck - cena krajowa (zł)
Bank (zapłata na r-k dewizowy albo wymiana na złotówki)
Wewnętrzne aspekty handlu zagranicznego (strona lewa):
- relacje między podmiotami krajowymi w związku z eksportem czy handlem zagranicznym
Cechy: regulowany przez polskie prawo (Kodeks celny, prawo dewizowe)
transakcje są rozliczane w złotych polskich
Zewnętrzne aspekty handlu zagranicznego (strona prawa):
regulowane przez prawo strony kontaktu
regulowane przez reguły INCOTERMS
UZANSE - zwyczaje przyjęte przez miarodajną instytucję, zalecane do stosowania Handel zagraniczny - odpłatna wymiana towarów danego kraju z podmiotami zagranicznymi. Aspekty handlu zagranicznego:
wiążący się z faktem, że jest to wymiana danego kraju z zagranicą: podmioty gospodarcze danego kraju zawierają kontrakty z podmiotami zagranicznymi (pochodzą z różnych krajów) i realizują handel zarówno na rynku wewnętrznym jak i zewnętrznym). Towary przechodzą przez granicę
rynek wewnętrzny: podmioty są w danym kraju
rynek zewnętrzny: podmioty są po obu stronach granicy
wiążący się z faktem, że jest to wymiana odpłatna: transakcja dwustronna, składająca się ze świadczenia towarowego i pieniężnego (dewizowego); transakcja jednostronna (np. darowizna)- przemieszczenie towarów przez granicę bez zapłaty nie jest zaliczana do handlu zagr.
rozpatrywany z punktu widzenia jednego kraju (np. Polski), bo może być też rozpatrywany z punktu widzenia grupy krajów (międzynarodowy, np. Unii Europejskiej lub wschód - zachód)
wiążący się z jego przedmiotem - handel nie musi być towarowy może być usługami, stąd pojęcie handlu zagranicznego w wąskim i szerokim ujęciu
wąskie ujęcie: handel tylko towarami
szerokie ujęcie: łączny obrót gospodarczy (towary + dobra nierzeczowe)
Elementy handlu zagranicznego.
HZC (szerokie ujęcie)
towary (ok. 70%) formy pozatowarowe (ok. 30%)
usługi usługi obroty obroty tradycyjne nowoczesne osobowe kredytowo-kapitałowe
Dysproporcja między handlem zagranicznym (przewaga towarów nad usługami) a relacjami usług w PKB (przewaga usług nad towarami) wynika z tego, że usługi w większości nie są eksportowalne (trudno eksportować transport).


(…)

… prawo wyłączności towarowej lub na danym terenie, jest zobowiązany promować towar i dalej go odsprzedawać, ma być lojalny wobec producenta, zaś producent musi dbać o interesy dystrybutora.
Podmioty działające na cudzy rachunek we własnym imieniu to:
komisant - zawiera tzw. umowę komisu z komitentem (zleceniodawcą), w której ustala się wysokość ceny towaru. Za dokonanie transakcji komisant otrzymuje prowizję w ustalonej wysokości. Umowa komisu może przewidywać pewne odchylenia w zakresie cen (np. ustalam prowizję 1% od sprzedaży za sztukę po 5 dolarów, ale od wynegocjowanej wyższej ceny - np. 7 dolarów ustalam prowizję w wysokości 20% od różnicy).
konsygnatoriusz - prowadzi skład konsygnacyjny, z nim zawierana jest umowa podobna do umowy komisu - o skład konsygnacyjny. Stroną drugą umowy…
… swobodnego kształtowania cen (własna strategia cenowa). Jest to podmiot handlu detalicznego.
Podmioty działające na cudzy rachunek w cudzym imieniu to:
- agent - kupiec, reprezentujący jednego lub kilku mocodawców, zwanych patronem lub pryncypałem). Działa on na podstawie umowy agencyjnej, na mocy której pośredniczy przy zawieraniu transakcji lub zawiera je w imieniu i na rachunek mocodawcy. Agent występuje…
… z konkretną firmą. Umowy agencyjne są długoterminowe i stałe.
- makler - pośrednik doraźny (umowy doraźne). Działa na podstawie jednorazowego zlecenia, może więc współpracować jednocześnie z wieloma zleceniodawcami. Wynagrodzenie to prowizja.
Cechy maklerstwa:
zlecenie jednorazowe,
przybiera formy specjalizacji w obrotach poszczególnymi dobrami
makler współpracuje z wieloma zleceniodawcami.
Broker…
…, cukier, sok pomarańczowy, tarcica, sklejka, soja)
artykuły pochodzenia zwierzęcego (żywe zwierzęta, mięso wieprzowe i wołowe, jaja, brojlery, wełna)
metale (miedź, ołów, cynk, cyna, nikiel, aluminium, srebro, złoto, platyna, pallad)
surowce energetyczne i paliwa (ropa naftowa, benzyna bezołowiowa, płynny propan, olej opałowy i napędowy, koks, energia elektryczna)
chemikalia (gł. produkty dla przemysłu…
… wewnętrznej niż negocjacyjnej; pełnią f. fiskalną i ochronną. Obecnie wyst. tendencja do ochrony rynku krajowego za pomocą podatków a nie ceł, w zw. z tym, że cła są obniżane wskutek uzgodnień międzynar. Najczęściej stosuje się podatek importowy. Można go nakładać łącznie bądź niezależnie od cła. Podatki importowe mają na celu zrównanie obciążeń nakładanych na towary importowe z obciążeniami nakładanymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz