Polimerazy - strona 10

Modyfikacje enzymów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Monika Wielechowska
 • Modyfikacje enzymów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

-translacji, które zawierają: Frakcję rybosomową 30S wraz z niezbędnymi czynnikami do translacji Polimerazę...

Leki przeciwwirusowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

fosforylacji do di- i trifosforanu acyklowiru. Następnie wchodzi w reakcję z polimerazą DNA wirusa, co powoduje...

Metody badań autentyczności - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

charakteryzowanie i opisywanie kwasów nukleinowych. Jedną z takich metod jest łańcuchowa reakcja polimerazy PCR...

Wirusologia - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1274

. polimeraz RNA lub DNA, odwrotnej transkryptazy Wrażliwość na działanie czynników fizycznych i chemicznych...

Biochemia - struktura makrocząsteczek

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5362

Zawarte zagadnienia i pytania, m.in.: na czym polega stabilizacja struktur makrocząsteczek poprzez oddziaływania fizykochemiczne, siły entropijne – wyjaśnij ich naturę na przykładzie układu dwufazowego: olej – woda, funkcje i klasyfikacja cukrów, wyjaśnij co oznaczają określenia: forma piranozowa, ...

Genetyka - regulacja ekspresji genów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Maria Wędzony
 • Genetyka
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4326

) transkryptu Sygnał  terminacji (zakończenia) kończy transkrypcję.  Polimeraza RNA typu II łączy się z genem...

Ekstremofile- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064

(amylazy, ksylanazy, proteazy, DNA polimerazy). Właściwości enzymów termostabilych: Duże znaczenie mostków...

Kwasy nukleinowe i enzymy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. Marcin Rapacz
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4158

Zasada: Reakcja łańcuchowa polimerazy (ang. polymerase chain reaction) służy powieleniu in vitro...