Pole wektorowe - strona 5

Pojęcia w elektrotechnice

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Elektrotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

elementu przewodnika od punktu pola 6. Jakim polem jest pole magnetyczne? Pole magnetyczne jest polem...

Budowa i skład atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

za pomocą jednej wartości. Pole wektorowe - pole, w którym wielkość H jest wektorem. Pole to (np.: pole...

Grafika wektorowa - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Anna Jakubczyk
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

magnetyczne jest polem wektorowym. Możemy je scharakteryzować za pomocą dwóch wielkości wektorowych...

Kinematyka płynów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1463

Po przekształceniach i wykorzystaniu operacji rotacji (wirowości) pola wektorowego: R = Rxi + Ryj + Rzk z równania...

Wykresy momentów gnących

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Dąbrowska-Tkaczyk
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2954

w ten sposób pole wektorowe napręŜenia tworzy układ powierzchniowych sił wewnętrznych p (y, z). Po zredukowaniu...