Półprzewodniki - ładunek elektryczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Półprzewodniki - ładunek elektryczny - strona 1 Półprzewodniki - ładunek elektryczny - strona 2 Półprzewodniki - ładunek elektryczny - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy Elektrotechniki MSN0750W  MSN0750W ESN0750W ESN0750 w2 w Podstawy Elektrotechniki Zasada zachowania ładunku elektrycznego stwierdza, Ŝe całkowity  ładunek układu odosobnionego nie ulega zmianie. Układ odosobniony to taki przez którego granice nie przenikają ładunki  elektryczne. Środowisko fizyczne dzielimy na: - przewodniki ( I i II rodzaju )- metale, elektrolity - półprzewodniki - dielektryki - PróŜnię Metale: pasmo przewodnictwa nie jest całkowicie zapełnione. elektrony swobodne V~105m/s w T R Podstawy Elektrotechniki Półprzewodniki: pasmo przewodnictwa puste,  przerwa zabroniona, pułapki, rodzaj  półprzewodnika, elektrony, dziury Dielektryki: przerwa zabroniona bardzo duŜa Ze względu na strukturę rozróŜnia się środowiska: - jednorodne i niejednorodne - Izotropowe i anizotropowe - liniowe i nieliniowe Opis makroskopowy zjawisk Podstawy Elektrotechniki W sensie makroskopowym obszar ∆V→0 zajmuje bardzo duŜa liczba  cząstek Wielkości makroskopowe - są to wartości średnie wielkości fizycznych 0 1 lim mikro makro V mikro V dV V ∆ → ∆ Ψ = Ψ = Ψ ∆ ∫ Uśredniając zastępujemy rozkład ziarnisty ( dyskretny ) wielkości  mikroskopowych – rozkładem ciągłym W elektrostatyce bada się oddziaływanie ładunków nieruchomych ( w  sensie makroskopowym ) w danym inercyjnym układzie współrzędnych. W zaleŜności od rozmieszczenia ładunku elektrycznego rozróŜnia się: - rozkład objętościowy q v - rozkład powierzchniowy q s - rozkład liniowy q l - rozkład punktowy Podstawy Elektrotechniki gęstość objętościowa q v [ ] 0 2 lim S S S Q C q q S m ∆ → ∆ = = ∆ [ ] 0 3 lim V V V Q C q q V m ∆ → ∆ = = ∆ q v(x,y,z) jest funkcją  ciągłą współrzędnych przestrzennych gęstość powierzchniowa q s gęstość liniowa q l [ ] 0 lim l l l Q C q q l m ∆ → ∆ = = ∆ Podstawy Elektrotechniki Wektor natęŜenia pola elektrycznego  E [ ] 0 0 0 lim q F V E E q m + → = = ( ) , , x y z 0 q F Wymaga się aby ładunek próbny był mały – aby nie zakłócał obrazu źródeł pola Podstawy Elektrotechniki Pole pojedynczego ładunku punktowego Q ( ) , , x y z 0 q E ( ) 0 0 0 , , x y z Q r 3 2 0 0 1 4 4 r Q r Q E r r ε ε = = Π Π Pole ładunku punktowego jest polem promieniowym Zasada superpozycji NatęŜenie pola od układu ładunków punktowych

(…)

… dV
ε0 V
V
Twierdzenia analizy wektorowej
• Twierdzenie OstrogradskiegoGauss’a
∫ E d s = ∫ divEdV
S (V )
V
• Twierdzenie Stokes’a
∫ E dl = ∫ rot E d s
L(S )
S
Rachunek operatorowy pola wektorowego
• Dywergencja lub rozbieŜność
1
1
divE = lim
∫ E d s = lim
∫ E ds
∆V
∆V
∆V →0
S ( ∆V )
∆V →0
S ( ∆V )
• Rotacja lub cyrkulacja
1
rot E = lim
∫ E dl
∆S
∆S →0
L ( ∆S )
• kierunek wyznacza wektor normalny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz