Ekranowanie elektrostatyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekranowanie elektrostatyczne - strona 1 Ekranowanie elektrostatyczne - strona 2 Ekranowanie elektrostatyczne - strona 3

Fragment notatki:


Podstawy Elektrotechniki MSN0750W  MSN0750W ESN0750W ESN0750 Pojemności cząstkowe Pojemność kondensatora z uwzględnieniem pojemności cząstkowych 12 21 C C = 1 2 1 C  ∞ 2 C  ∞ ∞ ∞ 1 12 12 1 1 2 12 12 2 2 Q C U V C Q C U V C ∞ ∞ = + = + Ekranowanie elektrostatyczne 1 Q 2 Q 0 Q 1 V 0 0 V = 0 01 1 02 2 1 11 1 12 2 1 1 12 2 1 11 1 0 0 0 0 Q V V Q V V gdy V Q bo V st ą d V Q ekranowanie β β β β β α = + = + = → = → = ≠ = → V 1 niezaleŜne od V2 i Q2 Energia kondensatora C U Q Q − 2 2 1 1 2 2 Q W CU C = = Dla kondensatora płaskiego 2 1 ( ) 2 W E Sd ε = Gęstość przestrzenna energii 1 2 E D ω = Siła działająca na elektrodę kond. [ ] 2 1 2 dW D F S N dl ε = = Ciśnienie elektrostatyczne 2 2 1 2 F D N p S m ε   = =     Energia układy ładunków punktowych 2 Q 1 Q 1 2 2 4 Q Q r F r r ε = Π praca ( ) 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 4 4 lub 1 2 r r Q Q Q Q W Fdr dr Q V Q V r r W Q V Q V ε ε ∞ ∞ = = = = = Π Π = + ∫ ∫ Dla układu n ładunków 1 1 2 n i i i W QV = = ∑ Przy rozkładach 1 1 1 2 2 2 V S L V S L W Vq dv Vq ds Vq dl = + + ∫ ∫ ∫ Jest to całkowita energia własna i wzajemna Energia układy ładunków ( ) 1 1 1 ( ) 2 2 2 1 1 1 2 2 2 V V V V s V V V W Vq dv div V D dv E Ddv V Dds E Ddv E Ddv →∞ →∞ →∞ →∞ →∞ →∞ = = + = = + ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ≃ Praktycznie  Z toŜsamości matematycznej ( ) div V D VdivD D gradV = + stąd ( ) V Vq div V D E D = + 1 2 V V W Vq dv = ∫ Energia układu elektrod 1 Q 1 V 2 V 2 Q 1 2 1 1 2 2 1 11 1 12 2 2 21 1 22 2 , 2 2 11 1 22 2 12 1 2 0 ; 1 1 2 2 Q Q dW V dq V dq V q q V q q W dW Q Q Q Q α α α α α α α = + = + = + = = + + ∫ Inny sposób ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 1 2 1 1 1 12 12 2 12 1 2 2 , , 1 1 1 12 1 12 2 2 2 2 12 2 12 1 0 0 2 2 1 12 1 2 12 2 12 1 2 ; 1 1 2 2 V V V V q C V C U q C V C V W dW V C dV

(…)


α
j
Prąd I z dowolnej powierzchni ( poprzecznej ) S jest strumieniem wektora gęstości
prądu. W zaleŜności od orientacji powierzchni S ( jej brzegu ) wartość prądu
moŜe być dodatnia lub ujemna.
Równanie ciągłości prądu
S (V )
RozwaŜmy obszar V ograniczony
powierzchnią zamkniętą S(V).
Prąd całkowity wypływający z
obszaru V wynosi

j ds = I
S (V )
Z prawa zachowania ładunku prąd ten jest równy…

W tym czasie elektron pod wpływem pola uzyskuje przyspieszenie
eE
me
Średnia prędkość w kierunku pola elektrycznego
eE
u=
τ = µe E
2me
Ruchliwość µ – średnia prędkość nośnika przy jednostkowym polu elektrycznym
j = enu = enµe E
Prawo Ohma
konduktywność
Ω-1m-1
srebro
1789-1854
γ – przewodność właściwa
konduktywność właściwa
ρ - rezystywność
ρ=
1
γ
miedź
58,6·106
złoto
44,0·106
glin (aluminium)
36,59·106…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz