Pokwitowanie - strona 7

Wartość systemu ubezpieczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 854

nie musi wystawiać nowej polisy. Wystarczy dowód przedłużenia umowy, albo tez tym dowodem może być pokwitowanie...

Terminy zawite

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

się za pokwitowaniem pisma albo dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu pod warunkiem, że osoba ta zgodziła...

Zobowiązania

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

przepisy nakładają na wierzyciela obowiązek wydania pokwitowania. Dłużnik, który spełnił świadczenie...

Sposób wykonywania zobowiązań

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

wierzyciela Art. 464. [ Świadczenie do rąk osoby okazującej pokwitowanie ] Świadczenie do rąk osoby...

Terminy i doręczenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 672

adresata pismo doręcza się za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi, lub dozorcy domu...

Doręczenia i terminy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

adresata pismo doręcza się za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi, lub dozorcy domu...

Fakty i stosunki prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

do odzyskania forsy może nie żądać realizacji swojego uprawnienia, a dłużnik może nie żądać pokwitowania odbioru...

Prawo Cywilne - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3738

ułatwienia mu tego zadania przepisy nakładają na wierzyciela obowiązek wydania pokwitowania Dłużnik...