Pokwitowanie - strona 8

Wzór kontraktu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 3199

). § 5 5.1. Należność zostanie zapłacona w terminie 14 dni roboczych od daty pokwitowania odbioru...

Wykład - Sposób wykonywania zobowiązań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 511

wierzyciela Art. 464. [ Świadczenie do rąk osoby okazującej pokwitowanie ] Świadczenie do rąk osoby...

Inkaso - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3752

finansowe), np. traty (weksle trasowane) weksle własne czeki asygnaty pokwitowania otrzymanej należności 4...

Przeszukanie-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

pokwitowanie- stwierdzające, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane ( Art. 228 §3 ). Skutki zależą...

Umorzenie zobowiązań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

z najbardziej uciążliwego długu. środek dowodowy= pokwitowanie- apocha( pisemne potwierdzenia odbioru...

Środki egzekucyjne należności pieniężnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1414

jego, czy jego rzeczy itd. Robi to za pokwitowaniem. Dr Jaworski: „Wydaje mi się że egzekucja z pieniędzy jest egzekucją...