Wartość systemu ubezpieczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartość systemu ubezpieczenia - strona 1 Wartość systemu ubezpieczenia - strona 2 Wartość systemu ubezpieczenia - strona 3

Fragment notatki:

System ubezpieczenia na wartość częściową :
Ma zastosowanie w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku, w sytuacji, gdy ten rodzaj ubezpieczenia traktuje się jako dodatek do ubezpieczenia od ognia. Taki dodatek, który nie może funkcjonować samodzielnie.
Ubezpieczający deklaruje kwotę, która może stanowić dowolną część wartości mienia ruchomego zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i ta kwota traktowana jest jako limit odszkodowawczy dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ta kwota jest zwykle ustalana na podstawie przewidywanej maksymalnej straty, jaka może wystąpić w czasie kradzieży. Ten limit odszkodowawczy jest konsumowany przez każde wypłacone odszkodowanie. Może być uzupełniony, ale wiąże się to z opłaceniem dodatkowej składki.
Specyficzne dla tego systemu ubezpieczenia jest to, że składka ubezpieczeniowa jest liczona od całości wartości mienia ruchomego przyjętego w ubezpieczeniu od ognia.
Stawki taryfowe , na podstawie, których składka jest ustalana, są uzależnione nie od rodzaju ubezpieczonego majątku, tylko zależą od branży, w jakiej działa ubezpieczony.
Odszkodowanie liczy się zgodnie z zasadą odpowiedzialności proporcjonalnej.
Alternatywą dla tego ubezpieczenia na wartość częściową może być system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.
System ubezpieczenia na I ryzyko :
Stosowany w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku dla każdego rodzaju mienia, poza tym stosowany jest przy ubezpieczeniu mienia pracowniczego, a także gotówki od pożaru i innych zdarzeń losowych.
Ubezpieczone są również koszty towarzyszące szkodzie, Np. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty wymiany zamków, koszty naprawy zabezpieczeń. Sumę ubezpieczenia najczęściej ustala się na podstawie przewidywanej maksymalnej straty jak może nastąpić w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego.
Pod uwagę bierze się pojedynczą szkodę, ponieważ zwykle odszkodowanie nie konsumuje sumy ubezpieczenia.
Występuje ryzyko, iż będzie duża szkodowość tego ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczenia tak się zabezpieczają, że żądają od ubezpieczającego dodatkowych zabezpieczeń, lub mogą wypowiedzieć umowę.
Odszkodowanie w pełni pokrywa szkodę do wysokości sumy ubezpieczenia.
Stawki taryfowe są w tym przypadku wyższe niż w ubezpieczeniu na sumy stałe.
Ostatecznie zapłacone składki niekoniecznie musza być wyższe, ponieważ są obliczane od sumy ubezpieczenia, która będzie zdecydowanie niższa niż w przypadku ubezpieczenia na sumy stałe.
Podstawę do obliczenia odszkodowania może stanowić :
Protokół szkód - sporządzany przez ubezpieczonego
Ustalenie przedstawiciela zakładu ubezpieczeń Zwykle te dwa dokumenty są ze sobą porównywane


(…)

… zaakceptowana przez ubezpieczonego.
Cele likwidacji szkód:
Ustalenie okoliczności związanych z wystąpieniem wypadku
Ustalenie przyczyny wystąpienia wypadku
Ustalenie, czy ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za skutki wypadku - czy jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania
Ustalenie wysokości szkody
Ustalenie wartości ubezpieczeniowej
Ostateczne ustalenie wysokości odszkodowania
Odszkodowanie…
… ubezpieczenia ma być przedłużona na następny okres bez zmian zakład nie musi wystawiać nowej polisy. Wystarczy dowód przedłużenia umowy, albo tez tym dowodem może być pokwitowanie zakładu ubezpieczeń, potwierdzające zapłacenie bieżącej składki ubezpieczeniowej.
Rodzaje polis ubezpieczeniowych:
Kryteria:
W zależności od umowy
W zależności od sposobu realizacji umowy ubezpieczeniowej
Indywidualne, jednostkowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz