Podmiot liryczny - strona 14

Sielanka jako gatunek literacki

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
  • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1946

, prześcignąć, Szymonowica, poetę natchnionego, kroczącego na Pegazie. Jednak ,że podmiot liryczny...

Tadeusz Peiper, Pisma wybrane

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Dorota Pazio
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 189
Wyświetleń: 875

natomiast — jej zwieńczeniem. W pierwszym więcej jest wierszy programowych, podmiot liryczny przybiera częściej rolę przywódcy...