Podmiot liryczny - strona 13

Mikołaj Sęp Sarzyński - sonety

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1232

jako jej jedyny przedmiot stanowi adresata bezpośredniego zwrotu podmiotu lirycznego, nazywany...

Streszczenie "Kroniki" Galla Anonima

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 889

dokonaniami. Nastepuje teraz pieśń żałobna ku czci Bolesława. Dziesięć trzywersowych zwrotek wypowiada podmiot...

"Ballady i romanse" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1694

po świecie, a jej jedynym ratunkiem od niej było to, że ktoś powie, że ją lubi. Podmiot liryczny...

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1225

współżycia. Podmiot liryczny, kobieta, jest zafascynowana przeciwną płcią, który jest celem pożądania...

Juliusz Słowacki - Krag Pism Mistycznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1120

Juliusz Słowacki KRĄG PISM MISTYCZNYCH Wstęp Alina Kowalczykow a I. Słowacki i mistycyzm: Dni spędzone w Pornic (Atlantyk, 1844 r.) Słowacki uznał za przełomowy moment w życiu. Doznał tam objawienia, połączył się z Bogiem, jest wiec to ważny moment dla dziejów jego świadomości. Od tej pory wszy...

Poezja XVIII wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330

. Pod figurą panny, pani i kawalera, kwiatu i fuktu - podmiot liryczny nie chce kwiatu, bo z niego mały pożytek...

Kasprowicz Jan - Wybór poezji 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

dla jego liryki: dwoistość podmiotu lirycznego (współuczestnik kultury chłopa polskiego i kultury inteligenckiej...

Średniowieczna poezja łacińska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1015

i chwała świętych, podmiot liryczny zawsze zbiorowy. Liczba strof rzadko przekracza 8, zwrotki o jednakowej...

Poetyka

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2653

opracowane zagadnienia ZESTAW 1 A. B. A. Informacja stematyzowana a informacja implikowana. Systemy wersyfikacyjne w układzie historycznym i typologicznym. Informacja stematyzowana a informacja implikowana  Zawarta w tekście informacja o mówiących postaciach jest dwojakiego rodzaju: a) informacja ...