Podkomorzy - strona 4

Poezja XVIII wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330

, podkomorzy warszawski, regent kancelarii mniejszej koronnej. Wydał w 1727r. zbiór poezji pt. Głosy oratorskie...

"Pan Tadeusz" - geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1253

chociażby kolejność wstawania od stołu: pierwszy Podkomorzy ruszył, Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt...

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 784

SŁAWOMIR MASZEWSKI USTRÓJ RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ OBYWATELE W połowie XVI wieku szlachta stanowiła ok. 500 tys. osób, czyli 8% społeczeństwa. Potem średnia wzrosła do ok. 10%. Ludność Rzeczypospolitej wzrosła wówczas do ok. 8 mln. Liczebność szlachty na tle innych krajów Europy wskazuje pon...

Pojęcia w architekturze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064

księcia, określało się też tak wojewodów Podkomorzy - zastępca marszałka nadwornego. Druga po nim osoba...

Administracja w monarchii patrymotialnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

podkomorzy  urząd utrzymuje się do końca I RP marszałek  zajmuje się całym dworem monarszym, zwierzchnik...

Franciszek Zabłocki - Sarmatyzm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1379

zajazdów), powinowaty przez żonę Guronosa. WIDYMUS - rejent zesłany od podkomorzego powiatowego na pomoc...

Nowożytność-POSTACIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Markiewicz
 • Historia Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3199

) podkomorzy nadworny, burgrabia krakowski. - Wasyl IV Iwanowicz Szujski zm. 1612– car Rosji w latach 1606-1610...

Strategie uczenia się

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • mgr Ewa Lemańska-Lewandowska
 • Techniki Pracy Umysłowej
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5628

trzeba było w dawnym prawie polskim odszczekać. Gniewosz z Dalewic, podkomorzy krakowski, co rozsiewał plotki, jakoby...