Podkomorzy - strona 3

Rozdrobniona monarchia feudalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

za zgodą władcy, mianował notariuszy, poza tym: podkomorzy, koniuszy, marszałek dworski Hiszpania...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

jako namiestnik króla, wojewoda, podkomorzy i chorąży-> jako asesorowie sąd wielkopolski miał charakter urzędniczy...

Panowanie patriarchalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Łojko
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

, podkomorzy wywodzą się z relacji domowych, to były stanowiska publiczne, ale za tym stała ta koncepcja...

Powstanie i rozwój sejmów-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1568

podkomorzego, sędziego ziemskiego, podsędka i pisarza ziemskiego, a w Wielkim Księstwie Litewskim...

Test z historii administracji

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1295

dygnitarskich w średniowiecznej Polsce zaliczano urząd: a) podkomorzego 13. Pierwszych lokacji miast w Polsce...

Deklinacja nijaka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 441
Wyświetleń: 945

. Pierwotne formy typu podkomorzė, podstolė, podczaszė > podkomorzy, podczaszy, podstoli (XVI...