Podejście systemowe w zarządzaniu jakością - strona 21

Implementacja - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Głuchowski
 • Inżynieria oprogramowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Dla podejścia strukturalnego dwie miary: moc modułu - miara złożoności wewnątrz modułowej:przypadkowa, klasyczna...

Przedmiot organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 238
Wyświetleń: 861

- przedstawienie w formie matematycznej Sytuacyjne - opisy, scenariusze CECHY SYSTEMU I PODEJŚCIE SYSTEMOWE...

Istota i cele zarządzania kadrami

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3766

dwa podejścia w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przed. Jest to „model sita” i „model kapitału ludzkiego”. Cechy...

Zarządzanie procesowe - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4753

czy zarządzanie personelem. Ostatnia grupa to procesy systemowe, wynikające z wymagań normy ISO 9001:2000...

Techniki TQM - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1981

to powstało na gruncie szerszej problematyki zarządzania przez jakość. Jest ono jednym z kilku podejść...