Dokumentacja systemu jakości - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumentacja systemu jakości - pytania  - strona 1

Fragment notatki:

Wisniewska. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr hab. Leszek Pawłowicz. Notatka składa się z 7 stron.
DOKUMENTACJA SYSTEMU JAKOŚCI Jakie są rodzaje norm ISO serii 9000:2000? Czego dotyczy każda z nich? Normy ISO 9000:2000 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania 9004 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania 19011 Wytyczne do auditowania systemów zarządzania jakością Co oznacza termin „spójna para”, czego dotyczy i dlaczego? Norma ISO 9004:2000 zawiera wytyczne, koncepcje, sugestie i zalecenia, których zastosowanie zależy od organizacji i od tego czy są one dla niej przydatne i odpowiednie do wdrożenia, które dotyczą doskonalenia zarówno systemu zarządzania jakością, jak również doskonalenia całej organizacji. Uwzględniono w niej zarówno skuteczność, jak i efektywność systemu zarządzania jakością. Należy podkreślić zależność i zgodność pomiędzy dwiema normami - ISO 9001:2000 i ISO 9004:2000, określanych jako tzw. "spójna para". Funkcjonują one jako standardy zupełnie od siebie niezależne, lecz ich nowy układ został zaprojektowany w ten sposób, by się wzajemnie uzupełniały. Norma ISO 9001 podaje wymagania, a norma ISO 9004 je interpretuje, paragraf po paragrafie, w takim samym porządku, jaki podaje norma ISO 9001, z punktu widzenia wdrażającego i wyjaśnia jednocześn ie, jak wymagania te powinno się wdrożyć w praktyce. Jaka jest definicja jakości według normy ISO 9000? Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania (wymaganie to potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe).
Jakie są główne rozdziały zawarte są w normie ISO 9001? Norma ISO 9001:2000 Spis treści Zakres normy
Norma powołana
Terminy i definicje
System zarządzania jakością
Odpowiedzialność kierownictwa
Zarządzanie zasobami
Realizacja wyrobu
Pomiary, analiza, doskonalenie
Jakie podstawowe dokumenty wymagane są przez normę ISO 9001? księga jakości,
procedury jakości,
instrukcje robocze,
plany jakości.
Ile obowiązkowych procedur należy opracować zgodnie z normą ISO 9001? 6 procedur.
Wymień przynajmniej 3 z wymaganych procedur. nadzór nad dokumentami,
nadzór nad zapisami,
audit wewnętrzny,
nadzór nad wyrobem niezgodnym,
działania korygujące,


(…)

… tego przedstawiciela jest dewiza „3D” - Dążenie Do Doskonałości.
Narysuj strukturę organizacyjną z uwzględnieniem funkcji przedstawiciela kierownictwa do spraw zarządzania jakością. Dlaczego powinien mieć taka pozycję w strukturze?
Firma, dla której zarządzanie jakością jest jednym z kluczowych systemów zarządzania i jednocześnie firma, która posiada różnego rodzaju certyfikaty zapewniania jakości, bardziej liczy…

Ocena
Określenie stanu
0.9
najwyższa bardzo korzystny
0.7
wysoka
korzystny
0.5
średnia
pośredni
0.3
niska
niekorzystny
0.1
najniższa
b. niekorzystny
Na czym polega metoda alternatywna?
Stosowana jest wtedy, gdy wartość możemy określić tylko opisowo. Polega na porównaniu stanu obiektu ze stanem odpowiedniego wzorca i stwierdzeniu czy wymagania są spełnione, przynajmniej w takim stopniu jak spełnione…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz