Przedmiot organizacji i zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot organizacji i zarządzania  - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 1 09.03.2003. PRZEDMIOT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA DEFINICJA Nauka o organizacji i zarządzaniu to system twierdzeń dotyczących zależności między sytuacjami i sposobami zachowania się ludzi w pracy a jej wynikami. Obejmuje ona również zalecenia mające zapewnić jak największą sprawność pracy indywidualnej i zespołowej.
Powstała na przełomie XIX i XX wieku.
Charakter: interdyscyplinarny.
Do nauk wymagających teorię należ zaliczyć ergonomię, psychonometrię, matematyczne techniki optymalizacji.
Myśliciele, którzy włożyli znaczny wkład: Taylor, Fayol, Adamiecki, Zieleniewski, Kotawicki. ORGANIZACJA jest to grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów. ORGANIZACJA jest to wyodrębniona względnie z otoczenia całość ludzkiego działania posiadająca określoną strukturę i pozwalająca na osiągnięcie danego celu lub grupy celów.
Podstawowymi cechami organizacji są: Celowość każda organizacja ma cel Złożoność organizacja, coś bardziej złożonego Odrębność celów w stosunku do otoczenia te cele muszą być wyodrębnione z otoczenia
Organizacja wyróżnia 4 rodzaje zasobów: Zasoby ludzkie Zasoby finansowe Zasoby rzeczowe Zasoby informatyczne PODSTAWY TEORII SYSTEMU Systemem jest przepis skoordynowany wewnątrz i wskazujący określoną strukturę wkładu, elementu.
Układ taki rozpatrywany od zewnątrz jest całością, od wewnątrz zbiorem, do którego przynależność warunkują związki wzajemnej zależności między wszystkimi elementami.
Ogół elementów systemu nazywa się składem lub zbiorem. Ogół związków między elementami nazywa się STRUKTURĄ.
MODELOWANIE jest to postępowanie w Krym jeden system zwany oryginałem za pomocą innego systemu zwanego modelem.
Problem adekwatności modelu.
5 sposobów odwzorowania modelu: Mikroskopowe Makroskopowe - polega na budowaniu dużych agregatów, stosujemy czarną skrzynkę - technika Funkcjonalne - przedstawienie w formie matematycznej Sytuacyjne - opisy, scenariusze
CECHY SYSTEMU I PODEJŚCIE SYSTEMOWE. SYNERGIZM - polega na potęgowaniu działania leku przy pomocy substancji.
Niejednoznaczność skutków w stosunku do przyczyn. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz