Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 7273
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - skrypt - strona 1 Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - skrypt - strona 2

Fragment notatki:

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Wykład 1 Tematyka zajęć Organizacja Struktura organizacyjna Zarządzanie Proces zarządzania Szkoly organizacji i zarządzania Władza organizacyjna, formy i style kierowania Kultura organizacyjna Zarządzanie zasobami ludzkimi Planowanie i procesy decyzyjne Zarządzanie jakościowe administracji publicznej ISO Zintegrowane systemy zarządzania Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem Elektroniczna platforma usług administracji publicznej - Zarządzanie nie musi być trudne- jest niezbędne dla każdego, kto ma firmę lub w niej pracuje. - Zarządzania można sie nauczyć. - Aby skutecznie kierować pracownikami należy najpierw nauczyć  sie kierować sobą. Obrazuje to następująca triada: Organizacja - zarządzanie - menadżer Menadżer bowiem zarządzając organizacją w zależności od posiadanych umiejętności i szczęścia może doprowadzić do jej rozkwitu, wegetacji lub upadku. Organizacja- Pojęcie, typy, elementy i biurokracja  Organizacja to grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów. Ricky Griffin Organizacja w znaczeniu: Rzeczowym - jako podmiot, rzecz złożona z powiązanych części. Organizacja jest synonimem pojęciem instytucja. Czynnościowym - organizowanie - proces tworzenia rzeczy złożonej Atrybutowym - zorganizowany - zespół cech Podstawowymi składnikami : ludzie, cele i środki Obok organizacji jest otoczenie. Powiązanie organizacji z otoczeniem jest wzajemne. Organizacja dostarcza produkty lub usługi. Otoczenie kształtuje organizacje, wpływa na stan otoczenia. Organizacje Przy pomocy ludzi-  realizują zamierzone cele- wykorzystując posiadane środki typy organizacji   Organizacje, które są własnością : -Państwa -Komunalne -Prywatne -Krajowe -Zagraniczne -Mieszane ( dla spółek ) Cele organizacji : zysk, odkrycie naukowe, obrona narodowa, koordynacja rozmaitych akcji charytatywnych, społeczne zadowolenie Kryterium kwalifikacji organizacji: - legalne: terytorialne rozczłonkowanie - legalne: stopień centralizacji i nielegalne : decentralizacji - legalne: organizacje zyskowne (dochodowe) i nielegalne: niewyszkoleni (non profit) Dokąd zmierzamy, co robimy, po co, w jakim celu MISJA, WIZJA, CELE ORGANIZACJI MISJA Misją jest powód jej istnienia , wyróżniający ja od wszystkich innych. Misję można opisać w kategoriach wyrobów i rynków, usług i klientów. Misję organizacji przekłada sie na zadania, które musi wykonać organizacja, by zrealizować cel. Definiowanie misji organizacji jest głównym krokiem w formułowaniu celów. Misja określa podstawowe wartości, powinna być pozytywna i przekonująca. Powinna motywować pracowników. WIZJA Wizja to

(…)

… Wyznaczają główny kierunek działania, z uwzględnieniem roli społecznej. ( miejsce w społeczeństwie , określona działalność) Cele : oficjalne i operacyjne Klasyczna organizacja Biurokracja - Max Weber - twórca biurokracji- typ idealny

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz