Organizacja i Zarządzanie w Administracji…

note /search

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Organizacja i Zarządzanie w Administracji…
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 8806

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Wykład 1 Tematyka zajęć Organizacja Struktura organizacyjna Zarządzanie Proces zarządzania Szkoly organizacji i zarządzania Władza organizacyjna, formy i style kierowania Kultura organizacyjna Zarządzanie zasobami ludzkimi Planowanie i procesy de...