Podejście systemowe a procesowe - strona 33

Projekty w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

komplementarności Zasada podejścia systemowego Zasada systematyczności Zasada podejścia sytuacyjnego Zasada...

Systemy zarządzania jakością

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260

. Podejście Deminga Dr Edwards Deming był pierwszym amerykańskim specjalistą przekazującym menedżerom...

Systemy zarządzania jakością

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1274

. Podejście Deminga Dr Edwards Deming był pierwszym amerykańskim specjalistą przekazującym menedżerom...

August Comte - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064

musi opierać się na faktach i poza zaobserwowane fakty nie wychodzić. Głównym podejściem badawczym socjologii...

Cykl życia projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

. Zarządzanie projektami jest to: dziedzina zarządzania oparta na podejściu procesowym polegająca...

Reengineering - Just-in-time

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1841

,,jak to funkcjonuje”. Podejście do analizy od strony ,,procesowej", a nie ,,strukturalnej” ma swe uzasadnienie...