Podciąg - strona 7

note /search

Przestrzenie ośrodkowe i nieośrodkowe

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

A i podciąg  1 ( )nk k x ciągu  1 ( )n n x zbieŜny wq metryki d do X, tzn. ( , )→0 n k→ d x x k...

Podstawy budownictwa - ćwiczenia

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy budownictwa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1827

, (które przenoszą obciążenia na ściany lub podciągi) , deskowanie górne , w niektórych ślepy pułap, ślepa podłoga...

Stropy - wiadomości ogólne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Budownictwo
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3066

Opieramy je na ścianach budynku i podciągach, a pomiędzy belkami układamy elementy wypełniające – pustaki...

Szeregi liczbowe- wykład 16

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

ciąg (podciąg ciągu ). Pokażemy, że ma granicę skończoną. Weźmiemy ciąg i pokażemy...

Nieparametryczne testy istotności

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

się liczbę serii k. Określenie Serią nazywa się każdy podciąg symboli jednego rodzaju, występujących...