Podstawy budownictwa - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy budownictwa - ćwiczenia - strona 1 Podstawy budownictwa - ćwiczenia - strona 2 Podstawy budownictwa - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Fundament - Jest podstawą budowli która dzięki właściwie zaprojektowanym wymiarom odpowiednim rozwiązaniom konstrukcyjnym przenosi w sposób bezpieczny obciążenia stałe i zmienne budowli na grunt. Dzieli się jena płytkie i głębokie. Sposób wykonania: głębokość posadowienia fundamentu wpływają następujące czynniki - rodzaj i konstrukcja budowli - ułożenie warstw i właściwości gruntu - poziom wody gruntu - głębokość przemarzania gruntu - dopuszczalna dla danej budowli wartość osiadania gruntu pod jej ciężarem - sposób prowadzenie robót fundamentowych. 2.MATERIAŁY. STOSOWANE DO BUDOWY FUNDAMENTÓW .
należy stosować materiały odpowiedniej wytrzymałości, małej nasiąkliwości, dużej szczelności oraz odpornej na działania mrozu. Naturalne mat. kamienne: Należą do najdawniej stosowanych mat. budowlanych np. w budownictwie drogowym są również powszechne stosowne Minerały -pierwiastki lub związki chemiczne. występujące w skorupie ziemskiej w postaci krystalicznej. Ze względu na sposób powstawania skały dzieli się na : - magmowe -osadowe - metamorficzne Budowa skały jest to zespół cech rozpoznawalnych wzrokiem lub dotykiem 3 FUNDAMENTY NA STUDNIACH Wykonuje się jeżeli grunty nośne występują głęboko (nie więcej niż 15m) Studnie te wykonuje się w gruntach dość jednorodnych (bez kamieni głazów) Sposób wykonywania studni polega na wydobyciu gruntu z puszczonych jednocześnie jeden na drugim kręgów betonowych lub żelbetowych. Kręgi łączy się stalowymi nadkładkami pierwszy najniższy krąg zaopatrzony jest w ten nóż czyli ostrze które tnie grunt. Po wykonaniu studni wypełni się ją betonem lub gazobetonem. 4. FUNDAMENTOWANIE PRZY DUŻYM POZIOMIE WODY GRUNTOWEJ Wykonuje się sztuczne obniżenia jego poziomu. W tym celu dany teren zostaje otoczony tzw. studniami depresyjnymi sięgającymi głęboko poniżej istniejącego źródła wody. Studnie połączone są ze sobą przewodami zbiorczymi. Ze studni odpompowuje się wodę na zewnątrz. Obsuwanie się skarp, lecz komplikuje wykonywanie fundamentu oraz wpływa na jego wytrzymałość. Wykonuje się sztuczne obniżenia jego poziomu. W tym celu dany teren zostaje otoczony tzw. studniami depresyjnymi. sięgającymi głęboko poniżej istniejącego źródła wody. Studnie połączone są ze sobą przewodami zbiorczymi. Ze studni odpompowuje się wodę na zewnątrz. Przy małym napływie wody gruntowej wykonuje się jedną studnię w środku wykopu fundamentowego. Przy intensywnym napływie wody gr. rozmieszcza się studnie wokół wznoszonego obiektu budowlanego, spoza górnymi krawędziami wykopu. W wyniku wypompowywania wody ze studni powstaje tzw. depresja, której zasięg stopniowo się zwiększa , aż do momentu gdy obejmie zwierciadło wody pod całym wykopem. Do odpompowywania wody stosuje się pompy przeponowe, odśrodkowe lub tłokowe. oraz Igłofiltry są to perforowane rury ocynkowane o średnicy 50,8 mm i długości 80do100 cm, owinięte dwiema siatkami z miedzi lub mosiądzu. Dolna część igłofiltru zakończona jest ostrzem, umożliwiają wbijanie Przy wysokim poziomie w. g. i przy jej intensywnym napływie w gruntach piaszczystych drobnoziarnistych wykopy fundamentowe zabezpiecza się przez wbicie ścianek szczelnych przecinających warstwę wodonośną i sięgających do gruntu nieprzepuszczalnego. Brusy żelbetowe wbija się kafarami mechanicznymi, podobnie jak pale fundamentowe

(…)

… dostosowane są do wymiarów zunifikowanych klatek schodowych. Długość płyty spocznikowej powinna być min 2 cm mniejsza od szerokości klatki schodowej w świetle ścian ponieważ powinien być między ścianami 1-centymetrowy luz płyty spoczników piętrowych (płyty podestowe) Produkuje się jako pełne grubości 18 cm z 2 -centymetrowo warstwo lastryka długość płyt jest o 4 cm mniejsza od wymiaru poprzecznego klatki schodowej szerokość jest dostosowana do całkowitej długości klatki schodowej. 17 Projektowanie schodów
Ustalenie różnicy poziomów oraz układ biegów w rzucie poziomym Ustalenie wysokości stopni liczby stopni, liczby biegów 18 Obliczanie szerokości stopni Ustalenie szerokości i długości biegów ustalenie szerokości spoczników 6 Ustalenie długości i szerokości klatki schodowej Stropodach : Dach płaski…
… prefabrykowanych. Jego belki są w kształcie odwruconej litery T wykonane z desek i łat. Na belkach opierają się płyty gipsowe z kanałami, słomiano- gipsowe lub trzcinowo gipsowe . Jako ocieplenie służy sieczka zmieszana ze sproszkowanym wapnem , trociny ze środkiem grzybobójczym lub wełna mineralna. MONTAŻ . Wykonanie stropu drewnianego rozpoczyna się od osadzenia belek w gniazdach w murze z pozostawieniem 3 cm…
… : * stopnie do układania na sucho * stopnie do układania na zaprawie * stopnie do układania na zaprawie lub na sucho Płyty spocznikowe wykonuje się jako wspornikowe - osadzone w poprzecznych ścianach klatki schodowej lub jako wolno podparte - osadzone w ścianach podłużnych. Wielkowymiarowe w budy. wielokondygnacyjnych o konstrukcji monolitycznej, szkieletowej lub z prefabrykatów wielkowymiarowych stosuje się schody zunifikowane z elementów wielkowymiarowych. Schody. te składają się z płyt biegowych, płyt spocznikowych piętrowych. Prefabrykaty klatek schodowych wykonuje się z betonu klasy B20 przy użyciu stali - na zbrojenie. które wykonane jest w formie siatek zgrzewanych 15 Montaż schodów
Płyty spocznikowe kanałowe , płyty pełne podnosi się żurawiem. W płytach spoczników piętrowych i międzypiętrowych…

.Wykonuje się z żelbetu mogą być monolityczne lub prefabrykowane Składają się z płyty biegowej i płyty spocznikowej gdzie bieg może być : * płytą wspornikową (osadzona w ścianie nośnej) - * płyto wolno podparto (na płytach spocznikowych) * połączony w jednolity element z płytami spocznikowymi. 12 Schody. belkowo-płytowe
(z płyt i belek -Febra ) najczęściej połączonych w jeden monolit Rozrużnia się schody…
… w sposób sztywny płytę z podciągiem. Pręty rozdzielcze umieszcza się prostopadle do prętów głównych według takich samych zasad jak w płytach jedno-przęsłowych. Żebra i podciągi zbroi się prętami podłużnymi, których część odgina się ku górze przy podporach. Pręty podłużne łączy się strzemionami, które zapobiegają ich przesunięciom w czasie betonowania. 6 Strop Akermana jest jednym z najdłużej stosowanych stropów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz