Plebejusze - strona 13

Prawo rzymskie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1372

plebejuszy, a później wszystkich obywateli, wybór trybunów ludowych, ➔ o k r e s c e s a r s k i (27 r...

Historia literatury staropolskiej i oświeceniowej

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2618

, nie zawsze też byli to mieszczanie, plebejusze. W szkołach jezuickich być może tworzono tego rodzaju utwory w celach ćwiczeń...

Opracowanie pytań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 3472

plebejuszy z patrycjuszami o uzyskanie praw politycznych i o udział we władzy. Mimo okresowych sukcesów...

Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204

plebejuszy. Dwie dziesięcioosobowe komisje, każda powołana na rok. Prawo prywatne, proces, postępowanie...

Rzym rodzina

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

plebejusze nie mieli conubium względem patrycjuszy (zmiana od lex Canuleia w 445 r p.n.e...

Początki prawa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1484

). Jednakże, ze względu na wali trwające między plebejuszami (Rzymianami żyjącymi poza strukturą rodową), a patrycjuszami...

Geneza i istota państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 763

istniejący między patrycjuszami a plebejuszami konflikt; zastąpił on (w drodze rewolucji) rodowy podział...

Słownik O-S

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Arkadiusz Zyśk
 • Łacina
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

i łagodzić swoje wzruszenia plebeiorum — plebejuszów plenarie — zupełnie plenis buccis — wyraźnie...

Prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ireneusz Żeber
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 7532

. Do głosu dochodzą także plebejusze - wbrew początkowym rozwiązaniom. reformy państwowe Dioklecjana, nadanie...