Słownik O-S

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słownik O-S - strona 1 Słownik O-S - strona 2 Słownik O-S - strona 3

Fragment notatki:


O ob metum — dla strachu oboedientia — oboedientiam (4 przyp.) — posłuszeństwo ob rationes — z przyczyn obstaculum — przeszkoda observatis conditionibus his — pod tymi warunkami obviam — naprzeciw occasionaliter — przypadkiem occasionem — przyczynę occidit angeum, e cuius collo guttae cadentes innumeros gennere colubros — zabił węża, z którego szyi spadające krople zrodziły niezliczone mnóstwo wężów occurent — zabiegną 9 Octobris — 9 października o desiderabilis — o upragniony o devotionem supra devotiones alter orat, alter forat — o pobożność nad po- bożności, jeden się modli, drugi kradnie o dii mediocre aliquod infortunim tot tantisque meis felicitatibus apponatis oro — o, bogowie, modlę się, abyście dali jakieś mierne niepowodzenie tylu i tak wielkim moim pomyślnościom odium — nienawiść odoratus — wonie offensa maiestatis — obraza majestatu omen victoris — hasło zwycięzcy omnibus modis — wszelkimi sposobami omnibus modis proponendo utilitatem — wszelkimi sposobami przedkładając pożytek omnibus persuasionibus — wszelkimi namawianiami omni cura et operę providebunt — najmocniej będę się starać omni destituta succursu — pozbawiona wszelkiej pomocy omni destitutus succursu — pozbawiony wszelkiej pomocy omni necessitate — w każdej potrzebie omnis generis — wszelkiego rodzaju omnis mercenarius sua dignus mercede — każdy najemnik godzien swej za- płaty omni spe et consilio destitutum — pozbawionych wszelkiej rady i nadziei omnium animi sunt immortales, sed bonum fortiumąue divini — dusze wszyst- kich są nieśmiertelne, ale dobrych i. walecznych boskie omnium malorum medicus — lekarz wszystkiego złego onus — ciężar o, per Deum! non Harusen sed Kopenhagen est, circa obsidionem iaculantur — o, na Boga! to nie jest Aarhusen. ale Kopenhaga, przy oblężeniu strze- lają oppignorando — dając w zastaw opponere — przeciwstawić opponere offensive — stawić zaczepnie opponunt — przeciwstawiają opposito radio — przeciwnym promieniem oppressa gloriosior — sławniejsza uciśniona oppressit — przycisnął oppressor nobilitatis et raptor substantiarum — ciemiężycielem szlachty i wy- dziercą majątków opprimere et bene meritos — uciskać i na dobrze zasłużonych oppugnationem — zdobywanie optandum — należy Życzyć optimum est memorabilem mori alique opere virtutis —

(…)

… litigiorum — przeciąganie procesów protulit — napisał protunc — wówczas, wtedy
protunc temerario ausu — wówczas z płochej nierozwagi pro ultima siti — na ostateczną provisionis — procentowe
provocatus — prowokowany, tu — wzywany publica persona — osoba publiczna publice — publicznie
publiciter bonum — publicznym dobrem pugna stataria — we wstępnym boju pusillus grex — małe stado
quaedam secretiora…

oppressor nobilitatis et raptor substantiarum — ciemiężycielem szlachty i wy- dziercą majątków
opprimere et bene meritos — uciskać i na dobrze zasłużonych
oppugnationem — zdobywanie
optandum — należy Życzyć
optimum est memorabilem mori alique opere virtutis — najlepiej jest, gdy sławny mąż umiera po jakimś czynie męstwa
oratione — modlitwą
orator — mówca
orbare omni praesidio et custodia corporis…
… est virtus - na po- czątku zażarty rodzaj lwów i srogie wieki broniły się męstwem privato — prywatnemu privatus — prywatny pro aequitate — ze słusznością
pro basi et angulari lapide — za podstawę i kamień węgielny probationes — dowody probitas — zacność, cnota probitatem — cnoty pro bono ominę — za dobrą wróżbę processionaliter — w procesji pro custodia corporis — dla straży ciała proditorem patriae…
… — sposobu oporu
respectum — wzgląd, przychylność
respectu machinationis — z powodu knowań
respirium — wytchnienie
resurrectionis Domini — zmartwychwstanie Pana
sacerdos de una missa — kapłan jednej mszy tzn. taki, który tylko mszę umie odprawić
sacrilegam manum — świętokradzką rękę
sacrilegum iudicium — świętokradzki sąd
saevientis fortunae ferocitas — dzikość srogiej fortuny
saevit atrox Volscens — sroży…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz