Łacina

note /search

Ablativus Absolutus

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Łacina
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2233

Ablativus Absolutus Ablativus Absolutus (Ablabs) jest składnią, którą tworzy się poprzez połączenie rzeczownika , zaimka lub liczebnika w abl atiwie z participium ( pr a esentis activi lub perfecti passivi ) w ablatiwie (dostosowując particip...

ACI

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Łacina
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1918

ACI składa się z 3 części: - accusativu (rzeczownika, zaimka, liczebnika itp) - infinitivu - verbum regens czyli czasownika wywołującego składnię w formie osobowej . Jest kilka grup tych czasowników: oznaczające mówienie (dicere, nuntiare, respon...

Lista czasowników

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Łacina
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2226

Lista czasowników łacińskich - część podstawowa Koniugacja I II III IV amo, amare, amavi, amatum canto, cantare, cantavi, cantatum clamo, clamare, clamavi, clamatum disputo, disputare, disputavi, disputatum do, dare, dedi, datum laboro, l...

Skrypt dla polonistów z łaciny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2674

JĘZYK ŁACIŃSKI (SKRYPT DLA POLONISTÓW) W tych czasach nikt (albo prawie nikt) poważny nie podważał celowości uczenia języków klasycznych w szkole. Nikt także nie obiecywał nam materialnych korzyści, jakie mogą płynąć z czytania Platona czy Seneki w oryginale. Było to po prostu ćwiczenie umysłu, a ...

Porta latina klucz

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Łacina
Pobrań: 8155
Wyświetleń: 14567

"cultúra, licéntia, púrpura, médicus, músculus, camélus, secrétus, públicus, metállum, aúrum, argéntum, óptimum, administrátor, auctóritas, compléxus, ímpetus, fácies." "abstinentÆa = abstynencja, amph$ra = amfora, Clara = Klara, bibflla = bibuła, charta = karta, client¬la = klien...

Stopniowanie przymiotników - wyjaśnienie i przykłady

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Łacina
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2009

Ćwiczenie pochodzi z www.mql.yoyo.pl ©Michał Kluz07      COMPARATIVE AND SUPERLATIVE OF ADJECTIVES  STOPIEŃ WYŻSZY I NAJWYŻSZY PRZYMIOTNIKÓW    Przymiotniki dzielą się na krótkie (jedno- i dwusylabowe) oraz długie (trzysylabowe i dłuższe). Od  tego zależy sposób ich stopniowania. W przypadku niek...

Alfabet i wymowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacina
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1253

Alfabet i wymowa ↗ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z J=I ianûa (drzwi, wejście), Ianuarius (styczeo), Ianus W=V vinum (wino), verte! (odwród), quo vadis? [-um to koocówka rodzaju nijakiego, podobnie jak w polskim -o] 1. qu - czyta się jako kw (aqua) 2. ngu - czyta się jako „ngw” - l...

Konigacja - przykłady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacina
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1799

- odmiana czasownika przez osoby, liczby ( singularis et pluralis ), tryby ( indicativus, imperativus, coniunctivus ), czasy ( preasens , imperfectum , perfectum , plusquamperfectum , futurum primum, futurum exactum ), strony ( activum et pass...

Paremie - wykład z łacina

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Łacina
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 3822

PAREMIE: 1. SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTANTEM - znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie OBJ: w przepisach powinniśmy szukać sensu a nie trzymać się scisle słów 2. LEX LEGE TOLLITUR - ustawę uchyla się ustawą OBJ: ustawę moż...

Zestaw słówek z łaciny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

ZESTAW I Rzeczowniki : Historia - historia Magistra - nauczycielka Vita - życie Via - droga Invidia - zazdrość Gloria - chwała Umbra - cień Persona - osoba Victoria - zwycięstwo Concordia - zgoda Opera - praca, robota Linea - linia, wiersz Discipula - uc zennica Puella - dziewczyna Femina - kobieta...