Stopniowanie przymiotników - wyjaśnienie i przykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stopniowanie przymiotników - wyjaśnienie i przykłady - strona 1 Stopniowanie przymiotników - wyjaśnienie i przykłady - strona 2 Stopniowanie przymiotników - wyjaśnienie i przykłady - strona 3

Fragment notatki:


Ćwiczenie pochodzi z www.mql.yoyo.pl ©Michał Kluz07      COMPARATIVE AND SUPERLATIVE OF ADJECTIVES  STOPIEŃ WYŻSZY I NAJWYŻSZY PRZYMIOTNIKÓW    Przymiotniki dzielą się na krótkie (jedno- i dwusylabowe) oraz długie (trzysylabowe i dłuższe). Od  tego zależy sposób ich stopniowania. W przypadku niektórych przymiotników dwusylabowych  traktowanie ich jako krótkie lub długie jest zwyczajowe, więc należy zapamiętać do jakiej kategorii  należą.  np.:  boring  – ma dwie sylaby, lecz stopniuje się go jak przymiotniki długie.    Ogólnie przymiotniki można podzielić na trzy grupy:    I.  przymiotniki krótkie, których stopień wyższy i najwyższy tworzy się dodając końcówki                   -er  i  –est  (czasem wymaga to drobnych zmian w pisowni – patrz opis pod tabelką);  II.  przymiotniki długie, które stopniuje się nie poprzez końcówki, lecz stawiając przed nimi  słowa  more  (odpowiadające naszemu  bardziej ) oraz  the most  (nasze  naj, najbardziej );  III.  przymiotniki nieregularne, których stopień wyższy i najwyższy należy nauczyć się na  pamięć, gdyż nie stosują się do żadnych reguł. Na szczęście jest ich bardzo niewiele.      PRZYMIOTNIK  (ADJECTIVE)  STOPIEŃ WYŻSZY  (COMPARATIVE)  STOPIEŃ NAJWYŻSZY  (SUPERLATIVE)  PRZYMIOTNIKI KRÓTKIE  długi  long    dłuższy   long +  er  = long er   najdłuższy  the  + long +  est  = the longest łatwy    e|asy  1!     łatwiejszy   easy + ier = easier  najłatwiejszy   the + easy + iest = the easiest duży   big  2!     większy   big + g + er = bigger  największy  the + big + g + est =   the biggest  szeroki  wide  3!     szerszy   wide + r = wider  najszerszy   the + wide + st = the widest  PRZYMIOTNIKI DŁUGIE  piękny   beau|ti|ful  (3 sylaby)  piękniejszy    more  + beautiful =   more beautiful  najpiękniejszy   the most  + beautiful =   the most beautiful  PRZYMIOTNIKI NIEREGULARNE      good dobry                    bad zły  far daleki      better lepszy                 worse gorszy                 farther odleglejszy                 the best najlepszy  the worst najgorszy             the farthest najodleglejszy     1!   “y” przechodzi w “i”  2!   gdy przymiotnik kończy się na spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę (i ta sylaba       jest akcentowana) wtedy podwajamy ostatnią spółgłoskę  3!   do przymiotników kończących się na „e” dodajemy końcówki bez „e” tzn. „r” lub „st”        Ćwiczenie pochodzi z www.mql.yoyo.pl ©Michał Kluz07    eXercise. Napisz stopień wyższy i najwyższy podanych przymiotników.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz