Ablativus Absolutus

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ablativus Absolutus - strona 1 Ablativus Absolutus - strona 2 Ablativus Absolutus - strona 3

Fragment notatki:


Ablativus Absolutus ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ablativus Absolutus (Ablabs) jest składnią, którą tworzy się poprzez połączenie rzeczownika , zaimka lub liczebnika w abl atiwie z participium ( pr a esentis activi lub perfecti passivi ) w ablatiwie (dostosowując participium w rodzaju i liczbie do rzeczownika, zaimka lub liczebnika) , a która zastępuje okolicznik czasu , przyczyny , warunku , lub przyzwolenia . ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------- PARTICIPIUM PRESENTIS ACTIVI imiesłów czasu teraźniejszego strony czynnej dla koniugacji I i II: NOMINATIVUS: temat praes. + ns GENETIVUS: temat praes. + n ti s np. amo, amare, amavi, amatum (kochać) - ama - ns, ama - ntis (kochający, kochając) video, videre, videvi, videtum (widzieć) - vide-ns, vide-ntis (widzacy, widząc) dla koniugacji III i IV NOMINATIVUS: temat praes. + e + ns GENETIVUS: temat praes. + e + ntis np. scribo, scribere, scripsi, scriptum (pisać) - scrib- e- ns, scrib- e - ntis (piszący, pisząc) audio, audire, audivi, auditum (słyszeć) - audi- e- ns , audi - e - ntis (słyszący, słysząc) Participium praesentis activi odmienia się wedł ug deklinacji III samogłoskowej (zachowuje się jak przymiotnik). l. poj. l. mn. r. m., r. ż., r. n. r. m., r. ż., r. n. N. audi-e-ns audi-e- nt-es audi-e-nt-ia G. audi-e-nt-is audi-e-nt-ium D. audi-e-nt-I audi-e-n t-ibus Acc. audi-e-nt-em aud i-e-ns audi-e-n t-es audi-e-nt-ia Abl. audi-e-nt-e audi-e-n t-ibus V . audi-e-ns audi-e-n t-es audi-e-nt-ia w składni AA wyraża czynność równoczesną z czynnością zdania ---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- I. Utwórz PPA od podanych czasowników: temptare commovere audire quaerere II. Zapisz utworzone participia w ablatiwusie singularis i pluralis z polskim tłumaczeniem. -------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- PARTICIPIUM PERFECTI PASSIVI imiesłów czasu przeszłego strony biernej

(…)

…), „jeśli”, „jeżeli” (warunkowe)
przez odpowiedni rzeczownik z przyimkiem np. „gdy panował = za panowania”, „gdy pokonali = po pokonaniu” (czasowe)
przez imiesłów przeszły strony czynnej zakończony na -szy np. „gdy pokonali = pokonawszy” (czasowe; tylko gdy w AA jest part. perf. pass. i gdy osoba działająca występuje w zdaniu)
przez odpowiednie zdania współrzędne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz