Odmiana rzeczowników i czasowników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odmiana rzeczowników i czasowników - strona 1 Odmiana rzeczowników i czasowników - strona 2 Odmiana rzeczowników i czasowników - strona 3

Fragment notatki:

1/10    - po końcówce Nominatiwu poznajemy rodzaj rzeczownika  RZECZOWNIKI  - po końcówce Genetivu - przynależność do deklinacji                    I  żeński  II  męski, nijaki  III  wszyskie  IV  męski, nijaki  V  żeński  N ominativus  kto? co?  -a  -us, -er;  -um  -różne, -i  -us;  -u  -es  G enetivus  kogo? czego? czyj?  -ae -i  -is  -us  -ei  D ativus komu?  czemu?  -ae  -o  -i  -ui,  -u  -ei  Acc usativus  kogo? co?  -am  -um  -em; =N  -u m ,  -u  -em  Abl ativus kim?  czym?  -ā -o -e,  -i -u  -e  V ocativus o!  -a  -e,  -er;  -um  =N  -us;  -u  -es                N ominativus kto?  co?  -ae  -i;  -a  -es;  -a  ( -ia ) -us;  -ua  -es  G enetivus  kogo? czego? czyj?  -arum -orum  -um,  (-ium) -uum  -erum  D ativus komu?  czemu?  -is -is -ĭbus -ibus  (-ubus) -ebus  Acc usativus kogo?  co?  -as  -os,  -a  -es,  -a (-ia)  -us;  -ua  -es  Abl ativus kim?  czym?  -is -is -ĭbus -ibus  (-ubus) -ebus  V ocativus o!  -ae  -i;  -a  -es,  -a (-ia)  -us;  -ua  -es    ZAIMKI względne – który (jaki), która, które    ZAIMEK pytajny  quis, quid?  ZAIMEK wskazujący  – ten, ta, to   Singularis    Singularis  Singularis  N ominativus  qui, que, quod    quis, quid?  kto? co?   is, ea, id  G enetivus cuius    cuius?  kogo? czego?  eius  D ativus cui    cui?  komu? czemu?  ei  Acc usativus  quem, quam, quod    quem? quid?  kogo? co?   eum, eam, id  Abl ativus  quo, qua, quo    quo?  kim? czym?   eo, ea, eo   Pluralis      Pluralis  N ominativus  qui, quae,quae      ei, eae, ea  G enetivus  quorum, quarum, quorum      eorum, earum, eorum  D ativus quibus      eis  Acc usativus  quos, quas, que      eos, eas, ea  Abl ativus quibus      eis    ZAIMKI osobowe – ja, ty, on   Singularis    JA TY  ON  N ominativus ego  tu  -  (ille)  G enetivus mei  tui  sui  D ativus mihi  tibi sibi  Acc usativus me  te  se  Abl ativus me  te  se   Pluralis    MY WY ONI  N ominativus nos  vos  -  (illi)  G enetivus nostri vestri sui  D ativus nobis  vobis  sibi  Acc usativus nos  vos  se  Abl ativus nobis vobis se    ZAIMKI dzierżawcze  Singularis  mój   meus, -a, -um  twój   tuus, -a, -um  jego, (swój)   suus, -a, -um  Pluralis  nasz   noster, -a, -um  wasz   vester, - a, -um  ich (swój)   suus, -a, -um  nostrum – spośród nas vestrum – spośród was

(…)

… I – przyszły niedokonany
PERFECTUM – przeszły dokonany
PLUSQUAMPERF. – zaprzeszły
FUTURUM II – przyszły dokonany
INDICATIVUS – oznajmujący
CONIUNCTIVUS – łaczący (przypuszczający)
IMPERATIVUS – rozkazujący
Nomina verbalia (formacje imienne)
INFINITIVUS – bezokolicznik
PARTICIPIUM – imiesłów
GERUNDIVUM (Participium Futuri Passivi) – przymiotnik odsłowny
GERUNDIUM – rzeczownik odsłowny
SUPINUM – celownik…
… PASSIVI (PPP)
- imiesłów bierny cz. przeszłego dokonanego,
Odmienia się tak jak przymiotnik. Służy do tworzenia Indicativus Passivum czasów: Perfectum, Plusquamperfectum i
Futurum II
Tworzenie: do SUPINUM dodać końcówki rodzajowe: (sing) -us, -a, -um; (plur) -i, -ae, -a
np.: amat-us (pokochany)
Ważne!: PPP musi być tworzone w odpowiedniej liczbie: singularis lub pluralis.
2/10
CONIUNCTIVUS
tryb…
… -ba-ris
-e -ba-tur
-emus
-etis
-ent
-bor
-beris
-bitur
-e-ba-mur
-e-ba-mini
-e -ba-ntur
-bimur
-bimini
buntur
-ar
-eris
-etur
-emur
-emini
-entur
Perfectum
I, II, III, IV
-v-i
-v-isti
-v-it
-v-imus
-v-istis
-v-erunt
PPP+sum
+es
+est
PPP+sumus
+estis
+sunt
Plusquamperfect.
I, II, III, IV
-v-eram
-v-eras
-v-erat
-v-eramus
-v-eratis
-v-erant
PPP+eram
+eras
+erat
PPP+eramus
+eratis
+erant
Futurum II…

sum
es
est
Imperfectum
sumus eram
estis
eras
sunt
erat
Futurum I
eramus ero
eratis
eris
erant
erit
Perfectum
erimus
eritis
erunt
fu-i
fu-isti
fu-it
fu-imus
fu-istis
fu-erunt
Plusquamperf
fu-eram
fu-eras
fu-erat
Futurum II
fu-eramus fu-ero
fu-eratis
fu-eris
fu-erant
fu-erit
fu-erimus
fu-eritis
fu-erint
imperativus ESSE
imperativus praesentis activi
3. es! (bądź)
este! (bądźcie)
imperativus fut. activi…
…, a wtedy towarzyszy
mu odmieniane ESSE
4. Accusativus Gerundium w Accusativie ma ad
5. Ostatecznie róznica znaczeń nie jest tak wielka: Gerundivum może pełnić funkcję Gerundium
Np. Exercitus ad urbem occupandam contendit. - to jest Gerundivum, ale tlumaczymy jak Gerundium.
Wojsko wyruszyło (perfectum) na zdobywanie (w celu zdobycia) miasta.
5/10
ACI - ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO
(biernik z bezokolicznikiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz