Paremie - wykład z łacina

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paremie - wykład z łacina - strona 1 Paremie - wykład z łacina - strona 2 Paremie - wykład z łacina - strona 3

Fragment notatki:

PAREMIE: 1. SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTANTEM - znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie OBJ: w przepisach powinniśmy szukać sensu a nie trzymać się scisle słów 2. LEX LEGE TOLLITUR - ustawę uchyla się ustawą OBJ: ustawę może zmienić tylko organ ustawodawczy, poprzez zastąpienie starej ustawy nową 3. LEX NON OBLIGAT NISI PROMULGATA - ustawa nie obowiązuje jeśli nie została ogłoszona OBJ: warunkiem obowiązywania uchwał jest ich ogłoszenie w celu zapoznania się podmiotów 4. NON OMNE QUOD LICET HONESTUM EST - nie wszystko co dozwolone jest uczciwe OBJ: nie wszystko co jest nawet prawnie dozwolone jest zgodne z normami etyki 5. HOMINUM CAUSA OMNE IUS CONSTITUTUM EST - wszelkie prawo jest ustanawiane ze względu na człowieka
OBJ: prawo jest ustanawiane dla ludzi aby im służyło, nie dla konkretnego obywatela ale dla dobra ogółu 6. OMNIS DEFINITIO IN IURE CIVILI PERICULOSA EST - wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna (ryzykowna) OBJ: każdy może interpretować prawo inaczej, może ona być użyta niewłaściwie co prowadzi do bezprawia 7. SUMMUM IUS, SUMMA INIURIA - najwyzsze prawo (może być) najwyzszym bezprawiem
OBJ: poprzez złą interpretację przepisów prawa można doprowadzić do bezprawia 8. MALE IURE NOSTRO UTI NON DEBEMUS - nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa OBJ: nie można robić złego użytku ze swego prawa które prowadziłoby do nadużycia 9. VOLENTI NON FIT INIURIA - chcącemu nie dzieje się krzywda OBJ: jeśli ktoś wyraża zgodę na wyrządzenie mu szkody, nie może mieć żadnych roszczeń z tego tytułu 10. NON SUNT IUDICANDAE LEGES - ustawy nie podlegają osądzeniu OBJ: sędzia powinien powstrzymywać się od oceny ustaw 11. MANIFESTUM NON EGET PROBATIONE - to co oczywiste nie wymaga dowodu OBJ: fakty powszechnie znane nie wymagają żadnych dowodów 12. AUDIATUR ET ALTERA PARS - należy wysłuchać drugiej strony OBJ : w procesie obydwie strony mają prawo do obrony, nikt nie może zostać skazany bez wysłuchania 13. EI INCUMBIT PROBATIO QUI DICIT NON QUI NEGAT - ciężar (obowiązek) przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym co twierdzi a nie kto zaprzecza OBJ: powód (oskarżyciel) musi udowodnić swoje racje a nie ten, kto jest pozwany 14. NEMO EX SUO DELICTO MELIOREM SUAM CONDITIONEM FACERE POTEST -

(…)

… wątpliwości przyjmuje się działanie w dobrej wierze
25. AMBULATORIA EST VOLUNTAS TESTATORIS USQUE AD MORTEM - wola testatora może być zmieniona aż do śmierci
OBJ: spadkodawca może zmieniać swoją wolę do śmierci, ponieważ testament zaczyna działać po śmierci
26. MORS OMNIA IURA SOLVIT - śmierć rozwiązuje wszystkie prawa
OBJ: z chwilą śmierci tracimy wszelkie prawa
27. NEMO PLUS COMMODI HEREDI SUO RELINQUIT QUAM IPSE HABUIT - nikt nie może pozostawić swojemu dziedzicowi więcej niż sam miał
OBJ: dziedzic nabywa prawa i obowiązki spadkodawcy więc nabywa tylko te prawa które miał zmarły i nie więcej. Nie można przenieść własności czegoś czego nie byliśmy właścicielami
28. NEMO PLUS IURIS AD ALIUM TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET - nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej prawa niż sam posiada
OBJ…
… przyjmowano że zawsze ojcem dziecka jest mąż
17. NASCITURUS PRO IAM NATO HABETUR, QUOTIENS DE COMMODIS EIUS AGITUR - dziecko poczęte (płód) nienarodzone, uważa się za już narodzone jeśli chodzi o jego dobro
OBJ: zdolność prawną nabywamy z chwilą urodzenia, przyjmowano fikcję że dziecko już się narodziło kiedy np. chodziło o przyjęcie spadku
18. NUPTIAS NON CONCUBITUS, SED CONSENSUS FACIT - małżeństwo tworzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz