Paremie łacińskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paremie łacińskie - strona 1

Fragment notatki:

Surowe prawo, ale prawo Dura lex, sed lex
Gdzie ustawa, tam kara
Ubi lex, ibi poena
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Ubi societas, ibi ius Przez trudy do gwiazd
Per astera ad astra
Dziel i rządź
Divide et impera
Cokolwiek czynisz czyń roztropnie i przewiduj skutki swojego postępowania.
Quidquid agis, prudenter agat et respice finem.
Człowiekiem jestem i (sądzę,) że nic co ludzkie nie jest mi obce
Homo sum et humani nihil (nil) a me alienum esse (puto)
Niebezpieczeństwo twki w zwłocce
Zwłoka pociąga niebezpieczeństwo
Periculum in mora Mora trahit periculum Miejsce określa działanie prawne
Locus regit actum
Czas określa działanie prawne
Tempus regit actum
Właściciel odczuwa skutki zdarzenia przypadkowego
Casum sentit dominus
Powierzchnia gruntu przypada gruntowi
Superficies solo cedit
W czasie wojny milkną ustawy (prawa)
Inter arma silent leges
Prawo nie działa wstecz
Lex retro non agit
Prawo patrzy przed siebie
Lec prospicit, non respicit
Niedbalstwo jest winą
Neglegentia culpa est
Nowy król, nowe prawo
Novus rex, nova lex
Przyznanie się do winy jest królową dowodów
Confessio est regina probationum
Ciężar dowodzenia spoczywa na (ciąży na) powodzie
Actori incumbit probatio
Konieczność łamie prawo
Necessitas frangit legem
Żadne przestępstwo bez ustawy, żadna kara bez ustawy
Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege
Umowa prywatna nie uchyla prawa publicznego
Privatorum conventio iuri publico non derogat
To co oczywiste nie wymaga przeprowadzeia dowodu.
Manifestum non eget probatione
Praktyka ( używanie) jest jedynym korektorem prawa
Usus est unus legum corrector
Ustawy przekładają dobro państwa ( ogół obywateli ) nad dobro jednostki
Leges salutem civitas saluti singulorum anteponunut
Czym są prawa bez obyczajów
Quid leges sine moribus?
Ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
Lex specialis derogat legi generali
Zawsze szczegóły mieszczą się w ogółach
Semper specialia generalibus insunt
Zobowiązanie do rzeczy niemożliwych nie jest żadnym zobowiązaniem
Impossibilium nulla obligatio
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna
Omnis definitio in iure civili periculosa est
Ciężar dowodzenia spoczywa na tym, kto coś twierdzi, a nie, kto zaprzecza


(…)

… przestępstwo nie może być bezkarne
Crimen grave non potest esse impunible Zwyczaj jest przestrzegany w miejsce prawa
Consuetudo pro lege servatur
W przestępstwach ma się na względzie wolę, nie rezultat
In maleficiis voluntas spectatur, non exitus
Brak doświadczenia zalicza się do winy
Imperitia culpae adnumeratur
W całości także część zawiera się In toto et pars contineteur
Kto sprawuje kuratelę
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz