Łacina - strona 2

note /search

Słówka z łaciny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

ZESTAW II Rzeczowniki : Herba- zioło Littera- litera Schola - szkoła Pecunia - pieniądz Epistula- list Tabula - mapa Terra - ziemia Przymiotniki: Malus - zły Antiquus - antyczny Clarus - sławny Multus - liczny Czasowniki : Cogito, co...

Łacina - zestaw słówek - rzeczowniki, przyslówki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1141

ZESTAW V Rzeczowniki: Res publica - rzecz pospolita, państwo Res - rzecz Res adversae - niepowodzenia Res familiares - majątek Res gestae - dzieje, historia Res militaria - wojskowość Res publicae - sprawy państwowe Res integra - rzecz ...

Heksametr DAKTYLICZNY i dystych elegijny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

Heksametr daktyliczny. Dystych elegijny. 1. Séd fugit íntereá, fugit ínreparábile témpus. (WERGILIUSZ) 2. Íll(i) intér sesé multá vi brácchia tóllunt. (WERGILIUSZ) 3. Éx facilí causá muliér mutátur et áura. 4. Héu! quam dífficilé (e)st crimén ...

Łacina - deklinacja i czasy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1841

niedokonany, czynna I, II I, II I, II bam bamus o mus bo bimus bas batis s tis bis bitis bat bant t nt bit bunt III, IV III IV III, V ebam ebamus o mus o imus am emus ebas ebatis s tis is itis es etis ebat ebant t unt it unt et ent niedokonany, bierna I, ...

Łacina - deklinacja czasowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2275

I II III IV a|re e|re i|re |ere Deklinacja I -a Singularis N a G ae D ae Ac am Ab a V a Pluralis N ae G ar um D is Ac as Ab is V ae Deklinacja II - us, er , um Singularis M N N er us um G i i i D o o o Ac um um um Ab o o o V er e um Pluralis N i a G orum orum D is is Ac os a Ab is is V i a Deklinac...

Elementy kultury antycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1267

Elementy kultury antycznej Codzienne życie w starożytnej Grecji i Rzymie ( stroje, zakupy, domy, święta, rozrywki) Grecja: Trzy zagadnienia do wyboru Mity a legendy (podobieństwa, różnice) - obowiązkowe Herakles, Dzeus , Apollo i Muzy , jabłko niezgody, szata Dejaniry itp. - Bogowie w mitach, d...

Tryb oznajmujący i niedokonany w stronie biernej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Oznajmujący, niedokonany, bierna Czas Przeszły (Imperfecti) Czas Teraźniejszy (Praesentis) Czas Przyszły (Futuri I) Koniugacja I , II Koniugacja I Koniugacja II Koniugacja I , II bar bamur baris bamini bat ur bant ur o r mur r...

Odmiana rzeczowników i czasowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2359

1/10    - po końcówce Nominatiwu poznajemy rodzaj rzeczownika  RZECZOWNIKI  - po końcówce Genetivu - przynależność do deklinacji                    I  żeński  II  męski, nijaki  III  wszyskie  IV  męski, nijaki  V  żeński  N ominativus  kto? co...

Słownik A-B

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacina
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

ub antiquo — od dawna ab caricas Atticas — dla fig attyckich ab extra — z zewnątrz ab invicem — wzajemnie abominationem naturalem — wrodzony wstręt abrennuntiat — odmawia absolute — kategorycznie, stanowczo, na pewno absolutissime — najzupełniej ...