Planowanie przestrzenne - strona 25

Zabytki w Polsce

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

przestrzennego gminy. Wszelka działalność, związana z planowaniem przestrzennym na tych obszarach wynika z planu...

Egzamin 2009 a

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
  • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

gruntów i budynków, planowania gospodarczego i planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń...

Wybrane problemy ekologii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

transportu (samolotów, pojazdów, maszyn i urządzeń), a ich hałaśliwością. — uwzględnienie w planowaniu...