Komunalne osiedla w Wiedniu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunalne osiedla w Wiedniu-opracowanie - strona 1 Komunalne osiedla w Wiedniu-opracowanie - strona 2 Komunalne osiedla w Wiedniu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH WCIELAJĄCYCH W ŻYCIE ZASADY WIĘZI I WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ.
1.„CZERWONY WIEDEŃ” (ROTE WIEN) I EWOLUCJA KOMUNALNEJ ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ W WIEDNIU; 2. WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - WSM - ŻOLIBORZ
PRZEMIANY ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ W WIEDNIU
Komunalne osiedla w Wiedniu.
Rozwój osiedli i budynków mieszkalnych komunalnych w Wiedniu jest swoistym fenomenem społeczno - architektonicznym. Po upadku, w wyniku I wojny światowej monarchii austrowęgierskiej, powstała Republika Austrii. Wiedeń stracił swoją rangę miasta stołecznego wielkiego wielonarodowego mocarstwa - stając się stolicą małej republiki.
W 1919 roku w wyniku wyborów władzę w Wiedniu objęli socjaliści zdobywając 54% mandatów i uzyskując możliwość prowadzenia własnej polityki w mieście. Za jeden z priorytetów uznali wprowadzenie nowej polityki mieszkaniowej. Podstawową zasadą było udostępnienie tanich mieszkań dla jak największej liczby mieszkańców. Aby urzeczywistnić ten postulat wprowadzono regułę Die Wohnung ist keine Ware, Die Wohnwirtschaft ist keine Wirtschaft. - Mieszkanie nie jest towarem, gospodarka mieszkaniowa nie jest gospodarką. Można je również określić jako zasadę: Mieszkanie nie jest towarem - jest prawem obywatela.
W zarządzie miejskim utworzono Wydział Osadnictwa Siedlungsamt. Jego kierownikiem został słynny architekt Adolf Loos - zwolennik architektury skrajnej prostoty i likwidacji ornamentu. Tezy, które wyłożył w swoim fundamentalnym eseju Ornament i zbrodnia, mógł teraz wprowadzać w praktyce w skali wielkiego miasta. Burmistrzem Wiednia czuwającym nad realizacją eksperymentu był Karl Seitz.
W ramach epoki nazwanej Rote Wien - Czerwony Wiedeń wybudowano ogółem zespoły mieszkaniowe liczące ok. 70 tys. mieszkań dla 200 tys. lokatorów.
Osiedla wznoszone były według następujących zasad:
1. Zasada kontynuacji miasta zwartego w opozycji do dominującej zasady urbanistyki rozproszonej. W Wiedniu wznoszono nowe osiedla komunalne na zasadzie zabudowy obrzeżnej - rozplanowane były wokół dużych dziedzińców zwanych Hofami. Powstałe w ten sposób zespoły mieszkaniowe nazywane były w Wiedniu „ludowymi pałacami mieszkalnymi” Volkswohnungpalast, bądź die Ringstrasse des Proletariats. Zasada ta była wyjątkiem na tle ówczesnej awangardy architektonicznej (CIAM, Karta Ateńska), która propagowała układy rozproszone.
2. Zasada otwartości układów urbanistycznych. Dziedzińce - Hofy były w parterach „otwarte” poprzez liczne prześwity i bramy. Owe prześwity były i są do dzisiaj otwarte przez całą dobę. Spełniało to postulat nieograniczonej dostępności przestrzennej, sformułowany najwcześniej przez Tony Garnier'a. Otwartości społecznej towarzyszyła otwartość przestrzenna.


(…)

… Spółdzielni Spożywczych: Jana Hempla, Stanisława Tołwińskiego, Aleksandra Ostrowskiego, Stanisława Szwalbego i Bolesława Bieruta. Później czołowymi działaczami stali się: Teodor Toeplitz, Adam Próchnik. Ale Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa miała też swoich dwóch patronów - metaforycznych założycieli. Byli nimi Stefan Żeromski, autor „Przedwiośnia”, w którym sformułował utopię „szklanych domów” i Edward

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH WCIELAJĄCYCH W ŻYCIE ZASADY WIĘZI I WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ.
1.„CZERWONY WIEDEŃ” (ROTE WIEN) I EWOLUCJA KOMUNALNEJ ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ W WIEDNIU; 2. WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - WSM - ŻOLIBORZ
PRZEMIANY ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ W WIEDNIU
Komunalne osiedla w Wiedniu.
Rozwój osiedli i budynków mieszkalnych komunalnych w Wiedniu…
… roku do dwóch lat dla młodych, dobrze sytuowanych specjalistów często zmieniających miejsce swej działalności. Dynamika przestrzenna zespołu stała się w ten sposób odzwierciedleniem dynamiki społeczeństwa „płynnej nowoczesności” używając słów Zygmunta Baumana. W.i.e.N. (das Wohnmodell inter-ethnische Nachbarschaft - model mieszkaniowego zespołu wielokulturowego)
Zespół zrealizowano w latach 1999-2002…
… zagospodarowany dziedziniec. Niezależnie od tego w zespole umieszczono urządzenia energooszczędne: kolektory słoneczne, pompy cieplne etc.
Wiedeń jest przykładem miasta dobrze zarządzanego. Budownictwo komunalne poparte eksperymentami może stać się właściwą drogą do rozwoju mieszkalnictwa. Wydaje się, że w Polsce warto by pochylić się nad doświadczeniami polityki mieszkaniowej stolicy Austrii. Politykę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz