Typologia zabudowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typologia zabudowy-opracowanie - strona 1 Typologia zabudowy-opracowanie - strona 2 Typologia zabudowy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Typologia zabudowy - system kolonii. Pierwotnie lansowano w WSM koncepcję domów jednorodzinnych szeregowych.
Zasadniczą formą zabudowy WSM stały się domy wielorodzinne (domy zbiorowe) wznoszone w systemie kolonii. W przeciwieństwie do proponowanych domów szeregowych miały być i były lokalizowane w centrum miasta, a nie na peryferiach. Głównym postulatem było maksymalne ułatwienie prowadzenie gospodarstwa domowego, bowiem były przeznaczone dla osób pracujących w większości poza domem. Przewidywano budowę mieszkań małych, ale dobrze oświetlonych (nasłonecznionych), wentylowanych i wyposażonych w urządzenia ułatwiające pracę domową i oszczędzające czas: centralne ogrzewanie, instalacje gazową w kuchni i w łazience, szafy ścienne, wykładziny ceramiczne - ułatwiające utrzymanie czystości. Szczególnie wnikliwie została potraktowana funkcja przygotowywania posiłków. Kuchnie projektowano uwzględniając planowane zużycie powierzchni i wbudowując odpowiednie meble. W IV kolonii zaprojektowano kuchnie - laboratoria (w roku 1927). Autorami projektów byli Barbara i Stanisław Brukalscy. Budynek wielorodzinny (dom zbiorowy) miał mieć wysoki standard techniczny. Przewidywano wysokość 3 lub najwyżej 4 kondygnacje. Rozkład na kondygnacji przewidywał 2 mieszkania przy podeście klatki schodowej. System zabudowy kwartałowej, półotwartej. Budynki sytuowano wokół dziedzińców. Interesujące jest, że Barbara Brukalska uważała taki układ za niedoskonały układ przejściowy pomiędzy chaotyczną zabudową działki a systemem zabudowy liniowej, w którym równolegle usytuowane budynki orientowane są na osi północ - południe. Z obecnej perspektywy taki układ kolonii wydaje się posiadać wiele zalet. Zwłaszcza w porównaniu z urbanistyką wielkich osiedli prefabrykowanych socmodernizmu przeskalowanych, monotonnych i chaotycznie rozplanowanych, kolonie WSM wyróżniają się kameralną skalą.
Kolonia jako podstawowa jednostka WSM
Podstawową jednostką WSM była kolonia. Kolonia to zespół kilku budynków mieszkalnych, wyposażonych w urządzenia ogólne. Program przewidywał: pralnie, centralną kuchnię, stołówkę, przedszkole, salę zebrań i czytelnię. Program jest ogólny - brak w nim precyzyjnego określenia dyslokacji danych obiektów, wzajemnych relacji, brak jest sprecyzowania wielkości kolonii (ilość mieszkańców, powierzchnia itd.). Jak twierdzi Łukasz Heyman (autor książki Nowy Żoliborz 1918 - 1939) urządzenia ogólne WSM stanowią założenie bardziej kompleksowe aniżeli analogiczny układ osiedla Kiefhoek w Rotterdamie autorstwa J.J.P. Ouda. Osiedle Kiefhoek zostało uznane za osiedle modelowe w owych czasach.
Typowy lokal dla budynku C w I kolonii

(…)

… mieszkania. Wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło 12 grudnia 1925 roku. Budynki oddano do użytku w latach 1927 - 1928. Ukształtowanie I kolonii ma charakter historyzujący w wersji bardzo uproszczonej. Zastosowano zasadę osiowości i boniowanie. Pod względem formy architektura I kolonii nawiązuje do nurtu, który można określić jako „polski dworek”. Zabudowa kolonii została całkowicie zniszczona w czasie II…
… powierzchni mieszkań 1/2/3/4 izbowych, która miała wynosić 5/60/30/5. Mieszkania miały być dwustronnie przewietrzane, każde miało mieć własne wc etc. Wybrany do realizacji projekt B. Zborowskiego proponował kolonię usytuowaną na osi wschód - zachód i składała się z 2 domów A od ulicy Krasińskiego i B od ulicy Płońskiej (obecnie Próchnika). Kamień węgielny położono w roku 1929, oddano do użytku w 1930…
…), Suzina 4 (przedszkole)
Zespół integracyjno - wychowawczy.
Kotłownia - częściowo przebudowana na Teatr im. Żeromskiego.
Szklarnia z kwiatami do przystrajania dziedzińców. (projektował architekt Bruno Zborowski)
VI kolonia miała składać się z 2 części: gospodarczej (kotłownia c.o., pralnia wraz z kąpieliskiem) oraz części wychowawczej (żłobek, przedszkole i szkoła). Brak łazienek miał być zrekompensowany…
… trzy. Budynek A został wzniesiony na planie wycinka koła podobnie jak budynek w kolonii VII. W kolonii architekci zastosowali interesującą zasadę konstrukcyjną. Umożliwiała ona podział budynków na poszczególne segmenty. Dzięki podziałowi na segmenty można było etapować budowę. Lokatorzy wprowadzali się do kolejnych, oddawanych do użytku części. W budynkach kolonii IX zastosowano wiele interesujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz