Plan ochrony - strona 7

Przykładowe zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

plan ochrony, który jest opracowywany przez osoby opiekujące się systemem informatycznym. Plan ochrony...

Ekofizjografia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2289

planów urządzania lasów planów ochrony rezerwatów, przyrody, parków narodowych i krajobrazowych...

Obszary chronione w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

bezpowrotnej utraty jego wartości przyrodniczych. Dla rezerwatu sporządza się na okres 20 lat tzw. plan ochrony...

Wykłady z ochrony przyrody

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2996

i realizację ustaleń planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie prawnej, programów ochrony gatunków...

Opracowanie na egzamin

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2688

taka potrzeba również do sporządzenia planów ochrony tych obiektów, uwzględniających uwarunkowania społeczne...

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

na obszarze kraju Plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego Warunki korzystania z wód regionu wodnego...

Słowniczek - analiza zagrożeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Andrzej Milewski
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1449

sieci. Plany ochrony obszarów NATURA 2000 zawieraja a)opis i ocene zagrożeń oraz sposoby ich eliminacji...