Plan ochrony - strona 8

Ochrona środowiska - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

Wybrane Akty prawne związane z ochroną środowiska i inne:  USTAWY:  -  ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63.  638),   -  ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. 627),   -  -  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz....

Notatki na p. ochrony sr. - Prawo

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

gospodarki wodnej, a) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, b) plany ochrony przeciwpowodziowej...

Informacje niejawne - Prawo

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2429

tych informacji; 4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów; 5) opracowywanie planu ochrony...

Opracowanie pytań egzaminacyjnych 3

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Ewa Stefańska-Sulik
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1596

, bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego opracowuje plan ochrony przed powodzią/ ogłasza i odwołuje...