Plan ochrony - strona 5

Monitoring wd

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Krzemińska
 • Hydrologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1526

sieci hydrograficznej Plany gospodarowania wodami w dorzeczu Stan zasobów, Plany ochrony...

Gospodarowanie środowiskiem - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

plany ochrony środowiska (w województwie, powiecie, gminie) plany gospodarki odpadami inne dot. edukacji...

Parki krajobrazowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

i sposób realizacji zadań przez park krajobrazowy określa sporządzany dla parku plan ochrony. Obszary znajdujące...

Formy ochrony przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Anna Chrzan
 • Ochrona przyrody i środowiska
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4060

i innych schronień zwierząt oraz miejsc ich rozrodu; 3. polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony...

Ochrona użytkowa zwierząt

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

) nieobjętych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych zakazem polowania, Strefy ochronne zwierząt łownych...