Plan ochrony - strona 4

Obszary chronione

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

, opracowanie i przyjęcie planów ochrony, uwzględniając uwarunkowanie społeczne i gospodarcze wyst...

Początki ochrony przyrody w Polsce wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1477

 udostępnianie parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony  prowadzenie działań związanych...

Pojęcie planów reagowania.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1274

planów ochrony infrastruktury krytycznej oraz opiniowanie projektów zarządzeń prezesa Rady Ministrów...

Turystyka na obszarach chronionych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Małgorzata Zawilińska
 • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

 udostępnianie parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony  prowadzenie działań związanych...

Ekorozwój obszarów zurbanizowanych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

(system krajobrazu przyr- całe miasto jest włączone w plan ochrony) -waloryzacja poszczególnych obszarów...

Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony PLAN OCHRONY DLA OBSZARU NATURA 2000 •Ustanawia MŚ...