Plan ochrony - strona 3

Ochrona przyrody - wykład 7

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michael Herbich
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

utraty jego wartości przyrodniczych. Dla rezerwatu sporządza się na okres 20 lat tzw. plan ochrony...

Wykład - Dyrektywy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

(rozporządzenie) plan ochrony na okres 20 lat, wykorzystując plany ochrony pn, rp i pk oraz plany urządzenia lasu...

Egzamin-Planowanie przestrzenne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1449

: Plany ochrony sporządzane są dla: e) Obszarów chronionego krajobrazu 13.Wybierz niewłaściwe...

Problematyka uczestników-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (uwzględniana potem w planie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia) - uzyskanie...

Informacje o agroturystyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr U. Kaczmarek
 • Agroturystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1708

, dotyczy planu ochrony zasobów naturalnych świata Lata 90-te - powstały raporty środowiskowe...

Polityka bezpieczeństwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1631

spisane w formie dokumentu tworzą plan ochrony, który jest opracowywany przez osoby opiekujące...

Ochrona przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Anna Miechówka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2373

plan ochrony: Dyrektora PN na 5 lat powołuje i odwołuje minister środowiska; Dyrektora PK lub zespołu...

Administracja ochrony przyrody

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Informacje o planie ochrony oraz oznaczenie dziennika urzędowego, w którym ogłoszono akt zatwierdzający...